Osallistumispyynnön luominen


Dynaamiset hankintajärjestelmät luodaan oman modulin kautta johon päästään etusivun kautta kohdasta DPS. Dynaamiseen hankintajärjestelmään liittyviä ilmoituksia ei listata muiden ilmoitusten joukossa kilpailutusjärjestelmän puolella. Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa hankintayksikkö laatii osallistumispyynnön, jossa määritellään dynaamisen hankintajärjestelmän tiedot. 

  • "Luo uusi ilmoitus" -näppäimen painaminen tuo esiin valittavissa olevan hankintailmoitustyypit. Dynaaminen hankintajärjestelmä on mahdollista luoda seuraavien hankintailmoitustyyppien pohjalta:
    • EU-hankintailmoitus
    • Kansallinen hankintailmoitus
    • Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
  • Tässä yhteydessä tehdään myös valinta osallistumispyynnöllä käytettävästä kielestä ja valuutasta
  • "Tee uusi" -näppäimen painamisen jälkeen järjestelmä siirtyy valitun lomakkeen täyttämisvaiheeseenOsallistumispyynnön valmistelu tapahtuu lomakkeen laatimisen osalta muutoin samoin kuin tavallisten tarjouspyyntöjen tapauksessa, mutta hankintamenettelyä koskeva valinta on lukittu dynaamisen hankintajärjestelmän mukaiseksi eikä osallistumispyynnöllä ole myöskään mahdollista määritellä pisteitä hankinnan kohteen kriteereille.


Kansallinen hankintailmoitus


Kansallisella hankintailmoituksella hankintamenettelyksi tulee automaattisesti rajoitettu menettely, minkä lisäksi näkyy tieto dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta. EU-hankintailmoitus ja sosiaalipalveluiden ja erityisalojen ilmoitukset


EU-hankintailmoituksella sekä sosiaalipalveluiden ja erityisalojen hankintailmoituksilla menettelyn luonteeksi tulee automaattisesti rajoitettu menettely, minkä lisäksi tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä -kohtaan tulee tieto dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta. Osallistumispyyntö julkaistaan normaalisti ja se näkyy Hilmassa. Osallistumispyyntö näkyy myös TED:ssä silloin, kun kyse on EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta. Osallistumispyyntöä on mahdollista korjata korjausilmoituksella perustamisvaiheen aikana. 


Hankintailmoitusten laatimista koskevat yleiset ohjeet löytyvät oheisten linkkien takaa:


Kansallinen hankintailmoitus


EU-hankintailmoitus (ohje soveltuu myös Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut -lomakkeelle)