Organisaatioissa, joissa on käytössä Cloudia konsernirakenne DPS:n voi jakaa organisaation alayksiköille. Näin alayksiköt voivat tehdä dynaamiseen hankintajärjestelmään sisäisiä kilpailutuksia. Jakaminen voidaan tehdä hankintavaiheessa olevalle dynaamiselle hankintajärjestelmälle. 


HUOM! Jakaminen voidaan tehdä vain ylhäältä alaspäin eli pääyksiköstä alayksiköihin. 


DPS:n jakaminen


Valitse "Lisää mukana oleva yhteisö" hankintavaiheessa olevan DPS:n tietosivulta.   • Valitse listalta "Organisaatiohierarkian hankintayksiköt"
    • Valitse tarvittavat organisaatiot
  • Valitse "Liitä"Laita täppä niihin alayksiköihin, joille haluat antaa oikeudet tehdä DPS:n sisäisiä kilpailutuksia omassa Cloudia Kilpailutus ympäristössään. Tämän jälkeen ko. DPS tulee näkyviin alaorganisaation DPS kansioon "Jaetut hankintajärjestelmät".