Hankintayksikön luoma dynaamisen hankintajärjestelmän osallistumispyyntö näkyy Tarjouspalvelussa koko hankintajärjestelmän voimassaolon ajan, ja tarjoajat voivat hakea mukaan hankintajärjestelmään myös hankintavaiheen aikana. Lisäksi Tarjouspalvelussa näkyy myös jatkuvasti hankintajärjestelmään hyväksyttyjen tarjoajien ajantasainen listaus. 


Hankintavaiheessa hankintajärjestelmän omistava hankintayksikkö voi tehdä hankintajärjestelmän sisäisiä kilpailutuksia (ks. sisäisten kilpailutusten ohje täältä). Jos erikseen on niin sallittu, hankintajärjestelmässä mukana olevat hankintayksiköt voivat myös tehdä sisäisiä kilpailutuksia. Hankintavaiheen aikana osallistumispyyntöä on mahdollista korjata ja hankintajärjestelmän voimassaoloa on mahdollista jatkaa. Hankintajärjestelmä on myös mahdollista keskeyttää.Hankintavaiheen toiminnot
Dynaamisen hankintajärjestelmän hankintavaiheen tietosivu on näkymältään ja toiminnoiltaan vastaava kuin perustamisvaiheen tietosivu.

Hankintajärjestelmän sähköpostilista -toiminto on dynaamisen hankintajärjestelmän hankintavaiheessa toiminnoiltaan vastaava kuin perustamisvaiheen toiminto.

Ks. ohjeet klikkaamalla kuvaa
Hankintavaiheessa oleva dynaaminen hankintajärjestelmä on mahdollista keskeyttää. Toiminto on vastaava kuin perustamisvaiheen toiminto.
Ks. ohjeet klikkaamalla kuvaa
Ks. ohjeet alla
Ks. ohjeet klikkaamalla kuvaa
Ks. ohjeet klikkaamalla kuvaa
Ks. ohjeet klikkaamalla kuvaaMallipohjien hallinta

Mallipohjan luominen aloitetaan painamalla "Mallipohjien hallinta" välilehdellä "Luo sisäisen kilpailutuksen mallipohja" -painiketta.

 • Valitse tarjouspyynnön kieli sekä valuutta
 • Klikkaa "Tee tarjouspyyntö" -painiketta


 

Klikkaamalla mallipohjan nimirivin lopussa näkyvää kuvaketta

 • Voit ottaa mallipohjan muokattavaksi tai 
 • poistaa mallipohjan Mallipohjalla käytettävä lomakepohja on seuraavien eroavaisuuksia lukuun ottamatta vastaava kuin kansallisen hankintailmoituksen pohja.

 • Hankintamenettely on automaattisesti rajoitettu menettely eikä tätä tietoa voi muuttaa
 • Lomakepohjalta ei löydy "Tietoa hankinnassa huomioiduista erityiskysymyksistä" eikä "Muutoksenhakutiedot" -osia
 • Normaalista kansallisesta hankintailmoituksesta poiketen lomakepohjalta löytyy "Kriteerien lukitukset" -osa


Kriteerien lukitusten määrittäminen


Kriteerien lukitusten määrittelemisellä on mahdollista rajoittaa sitä, missä määrin mallipohjan käyttäjä voi muokata hankinnan kohteen kriteereitä luodessaan tarjouspyyntöä mallipohjan perusteella. 


 • Estä kohderyhmien lisääminen
  • Tarjouspyynnölle ei voida lisätä uusia kohderyhmiä
 • Kohderyhmältä on pakko kysyä hinta
  • Kohderyhmän "hinta kysytään" täppä sekä hinnan kysyntä muoto on lukittu
 • Lukittu
  • Kohderyhmän kohteet (tuote/palvelu) ovat lukittu, jolloin niitä ei voi muokata eikä poistaa
 • Kriteerin lukitus
  • Ko. kriteeri on lukittu, jolloin sitä ei voi muokata/poistaa Dynaamisen hankintajärjestelmän päättyminen


Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa ennalta määrätyn ajan, jonka jälkeen järjestelmän voimassaolo päättyy. Hankintajärjestelmä on myös mahdollista keskeyttää keskeytysilmoituksella (keskeytä -toiminto).


Päättyneet hankintajärjestelmät


Päättyneet dynaamiset hankintajärjestelmät listautuvat järjestelmässä näkyviin "Päättyneet" -kansioon. 


Listauksessa päättyneestä dynaamisesta hankintajärjestelmästä näytetään seuraavat tiedot:

 • Tunniste
 • Nimi (ilmoitus)
 • Määräaika
 • Tekijä


Listausta on mahdollista järjestellä pudotusvalikosta joko määräaikaan tai tunnisteeseen perustuen.Päättyneen hankintajärjestelmän kohdalla oikeassa laidassa näkyvän kuvakkeen kautta on mahdollista tehdä seuraavat toiminnot:

 • Avata ilmoituksen tietosivu
 • Avata ilmoitus PDF-muodossa
 • Avata ilmoitus HTML-muodossa
 • Tehdä uusi ilmoitus kyseisen ilmoituksen pohjalta