Uuden minikilpailutuksen tekeminen


 • "Puitejärjestelyn tiedot" -ikkunassa valitaan "Tee uusi minikilpailutus"
  • Alle avautuu listaus kyseisessä puitejärjestelyssä kilpailutetuista kohderyhmistä tai kohderiveistä ja niihin valituista toimittajista
 • Ne kohderyhmät tai kohderivit, jotka halutaan minikilpailuttaa, valitaan ruksaamalla
 • Valitaan tarjouspyynnön luontitapa:
  • Tee uusi tyhjään pohjaan
   • Avautuu tarjouspyynnön luontitila, jossa tarjouspyyntö luodaan tyhjään pohjaan
  • Tee tämän puitesopimuksen pohjalta 
   • Avautuu tarjouspyynnön luontitila, jossa lomakkeelle on siirretty tiedot puitejärjestelystä
  • Tee aikaisemman minikilpailutuksen pohjalta
   • Tarjouspyynnön tiedot kopioituvat valitulta aiemmalta minikilpailutukselta
    • Pohjana käytettävä minikilpailutus valitaan pudotusvalikostaMinikilpailutukset noudattavat pääpiirteissään samaa prosessia kuin muutkin kilpailutukset. Prosessin vaiheet ovat seuraavat:


Tarjouspyynnön laadinta

 • Minikilpailutusten tarjouspyyntöjen vastaanottajina ovat automaattisesti puitejärjestelyn yhteydessä valitut toimittajat (niiden kohteiden mukaisesti, joihin heidät on valittu toimittajiksi)


HUOM! Minikilpailutusta tehtäessä ei tarjouspyynnön laadintavaiheessa määritellä enää seuraavia tietoja: hankintalaji, hankintamenettely, kelpoisuusvaatimukset, CPV-koodi ja hankinnan pääasiallinen toteutumispaikka (NUTS-koodi). 


Voimassa olevien kilpailutusten toiminnot

Tarjousten vastaanotto

Tarjousten vertailu

Hankintapäätös ja tiedoksianto

Hankintasopimus


HUOM! Minikilpailutukset linkittyvät automaattisesti tietyn puitejärjestelyn kilpailutukseen.Minikilpailutuksen mallipohjan lisääminen


Kun käyttäjä on laatinut tarjouspyynnön puitejärjestelyn kilpailuttamiseen, voi sen tallentaa minikilpailutuksen tarjouspyynnön mallipohjaksi. Luotu mallipohja kytkeytyy automaattisesti kyseiseen puitejärjestelyyn ja on tällöin ainoa vaihtoehto, mitä kyseisen puitejärjestelyn minikilpailutukseen voi käyttää.


HUOM! Jotta tarjouspyynnön voi tallentaa minikilpailutuksen mallipohjaksi, tulee tarjouspyynnön olla tilassa "keskeneräinen".


Minikilpailutuksen mallipohjan lisääminen aloitetaan klikkaamalla tekstiä "Minikilpailutusten mallipohjat".

 • Painetaan "Lisää uusi mallipohja" -painiketta
  • Jos puitejärjestelyyn on luotu "keskeneräinen" -tilassa olevia minikilpailutuksia, näkyvät ne avautuvassa ikkunassa.
 • Haluttu minikilpailutuspohja valitaan aktivoimalla sen nimen edessä näkyvä valintaruutu
  • Tämän jälkeen painetaan "Liitä" -näppäintä


 

Liitetyt minikilpailutusten mallipohjat näkyvät "Minikilpailutusten mallipohjat" -tekstin alla.

 • Mallipohjaa on mahdollista muokata painamalla muokkausnäppäintä (ristikkäin olevat työkalut)
 • Mallipohja on mahdollista poistaa ruksinäppäimestä
 • Uusi mallipohja on mahdollista lisätä "Lisää uusi mallipohja" -näppäimestäHUOM! Minikilpailutusta ei voi julkaista suoraan mallipohjan muokkausnäkymän kautta. 


Kriteerien lukitukset


Minikilpailutuksen mallipohjalta löytyy osio 7 "Kriteerien lukitukset", jossa voidaan tehdä hankinnan kohteisiin sekä kriteereihin lukituksia. Näillä lukituksilla voidaan ohjata minikilpailutusten tekijöitä laatimaan puitesopimuksen mukaisia sisäisiä minikilpailutuksia. 

 • Estä uusien kohderyhmien lisääminen
  • Minikilpailutuksella ei pysty lisäämään uusia kohderyhmiä
 • Kohderyhmältä on pakko kysyä hinta
  • Valinta pakottaa minikilpailutuksella kysymään hintaa ko. hankinnan osa-alueen kaikilta tuotteilta/palveluilta
 • Tuotteet / Palvelut: Lukittu -täppä
  • Valinta lukitsee tuote/palvelu kentät niin, että minikilpailutuksella niitä ei voi muokata eikä lisätä uusia 
 • Kriteerit: Lukittu -täppä
  • Valinta lukitsee kriteeririvin niin, että minikilpailutuksella tätä riviä ei voi muokata.
 • Numeeriselle kriteerille voidaan määrittää minimin ja maksimin raja-arvot
  • Mikäli minimi ja maksimi raja-arvot on määritetty mallipohjalle voidaan minikisalla muuttaa arvoja minimi ja maksimi raja-arvojen sisällä.
Minikilpailutuksen aloittaminen mallipohjalta


Kun puitejärjestelyyn on tallennettu minikilpailutusten mallipohjia, voidaan uusi minikilpailutus tehdä mallipohjalta seuraavalla tavalla.


Painetaan "Tee uusi minikilpailutus" -painiketta

 • Valitaan "Valitse pohjana käytettävä mallipohja" tekstin alla olevasta pudotusvalikosta haluttu mallipohja
  • Mallipohjan nimen klikkaamisen jälkeen järjestelmä siirtyy hankintailmoituksen luontinäkymään