* erikseen tilattava lisätoiminnallisuus


Toimittajarekisteri löytyy Cloudia Kilpailutuksen etusivulta. Toiminnallisuus mahdollistaa kelpuuttamisjärjestelmän, eli toimittajarekisteriä koskevan ilmoituksen laadinnan (erityisalat).


Toimittajarekisterin etusivunäkymässä voidaan laatia toimittajarekisteri sekä voidaan tarkastella aikaisempia ilmoituksia tilakohtaisista kansioista.Tee uusi toimittajarekisteri

 • Valitse "Tee uusi toimittajarekisteri"
  • Valitse järjestelmän kieli
  • Valitse järjestelmä valuutta
  • Valitse "Tee uusi"


Toimittajarekisterin ilmoitus koostuu seuraavista välilehdistä. Katso ohjeet klikkaamalla osion kuvaa:

Huom!  Toimittajarekisterin julkaisusta puuttuu HILMA-valinta. Ilmoitus voidaan julkaista ainoastaan Tarjouspalveluun sekä suoraan sähköpostijulkaisulla kutsutuille tarjoajille. Jos ilmoitus halutaan julkaista myös TED-palvelussa, tulee julkaisun käsittelijän lähettää ilmoitus sähköpostilla TEDiin. Tämä menettely on käytössä siitä syystä, että toimittajarekisteriä ei voi julkaista HILMAssa.Toimittajarekisterin käsittely


Valitse "Voimassa olevat" kansiot ja ilmoituslistauksesta haluttu ilmoitus

 • Avaa ilmoituksen tietosivuHuom! Jos haluat tarkastella ohjeita "Tietosivu, Dokumentit, Sisäinen keskustelu, Lähetä viesti" kohdissa, klikkaa otsikkoa. Käyttöliittymän uudistuksen takia, osa ohjeista on rakennettu viittaamaan aikaisempaan artikkeliin.


Hakemukset voivat olla tilassa

 • Käsiteltävänä
 • Hyväksytyt
 • Hylätyt
 • Tutustuneet


Hakemuksen käsittely

 • Valitse käsiteltävä hakemus

    Huom! prosessi menee samalla tavalla "käsittelemättä, hyväksytty ja hylätty" -tilassa olevilla hakemuksilla


Näkymässä avautuu käsittelynäkymä:

 • Hakijan tiedot
 • Hakemuksen tila (käsiteltävänä, hyväksytty, hylätty)
 • Hakijan antamat vastaukset asetettuihin soveltuvuusvaatimuksiin


Hakemuksen käsitteleminen

 • Hyväksy tai hylkää hakemus ja kirjoita tarvittaessa hakijalle lähetettävä perustelu
  • Hyväksy hakemus
  • Hylkää hakemus
 • Vahvista valinta tai peruuta
  • Valitse "Tallenna ja lähetä" tai "Peruuta"


Tutustuneet

 • Kohdassa "Tutustuneet", voit tarkastella, ketkä tarjoajat ovat tutustuneet toimittajarekisteriin Tarjouspalvelussa.Soveltuvuusvaatimusten muokkaaminen


 • Jos toimittajarekisterin soveltuvuusvaatimuksia täytyy muokata, tehdään se "Ota ilmoituksen soveltuvuusvaatimukset muokattavaksi" -toiminnolla


 • Soveltuvuusvaatimukset
  • Tee tarvittavat muutokset kohdassa soveltuvuusvaatimukset
 • Muokkauksen päättäminen
  • Huom! Muokkauksen päättäminen lähettää kaikille tarjoajille sähköpostiviestin, jossa tarjoajaa pyydetään täydentämään ja lähettämään mahdollisesti aikaisemmin tehty hakemus.
  • Kirjoita sähköpostin saateteksti, joka menee kaikille ilmoitukseen tutustuneille sekä hakemuksen lähettäneille tarjoajille.Tarjouspyynnöt


Valitse "Uusi tarjouspyyntö toimittajarekisterin pohjalta"

 • Valitse tarjouspyynnön kieli ja valuutta
 • Valitse "Kopioi soveltuvuusvaatimukset toimittajarekisteristä" tarvittaessa
 • Valitse "Tee tarjouspyyntö"


Toimittajarekisteriin kuuluvat tarjouspyynnöt listautuvat näkymään

 • Valitse listauksesta tarjouspyyntö, jota haluat tarkastella
 • Valitse "Siirry tarjouspyynnön tietosivulle"