Perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua (Direktiivi 2014/24/EU) *


Liite D1, D2


Valitse perustelut sille, miksi sopimus on tehty ilman hankintailmoitusta:


 • 1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti.
  • Valitse asiaankuuluva syy avautuvista vaihtoehdoista (voi valita useamman kohtan)
 • 2. Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua. 
  • Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaanKäyttöoikeussopimukset Liite D4: 

 • 1. Perustelut käyttöoikeussopimuksen tekemiselle ilman julkaistua käyttöoikeussopimusta koskevaa ilmoitusta direktiivin 2014/23/EU 31 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti
  • Yhtään tarjousta tai vaatimukset täyttävää tarjousta/osallistumishakemusta ei saatu vastauksena menettelyyn, jota edelsi tarjouskilpailukutsua
  • Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä:
   • valitse syy
 • 2. Muut perustelut käyttöoikeussopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua käyttöoikeussopimusta koskevaa ilmoitusta
  • Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan • 3. Selitys