Joka kuukauden viimeinen perjantai järjestettävän tuen käyttövinkit webinaarien tallenteet sekä esitykset löydät täältä. Webinaarin diaesitys löytyy liitteenä artikkelin alalaidasta. 


31.5.2019 webinaarin aiheet:

 • EU-hankintailmoituksen jakaminen osiin
 • Cloudia Pienhankinta: Liitekohdan lisääminen tarjoajille ja tarjouspyynnön julkaisukanavat
 • Miten voimassa olevan tarjouspyynnön linkki voidaan lähettää tarjoajille uudestaan
26.4.2019 webinaarin aiheet:

 • Kriteerien laatiminen - saman laatuvaatimuksen esittäminen eri kriteerityypeillä
 • Hintakaavan käyttö


29.3.2019 webinaarin aiheet: 

 • Yhteiset kriteerit
 • Kahden kuoren menettely


22.2.2019 webinaarin aiheet: 


Käydään puitejärjestelyt ja DPS läpi ylätasolla: 

 • Puitejärjestelyt ja minikilpailutukset 
  • kuinka teen minikilpailutuksen jaettuun puitejärjestelyyn
 • DPS
  • mikä on DPS 
  • kuinka tehdään DPS ja sisäiset kilpailutukset25.1.2019 webinaarin aiheet: 


Cloudia Kilpailutus

 • Tarjouspyynnön valintaperuste uusilla lomakkeille
  • Mitkä valinnat vastaavat vanhoja valintaperusteita
 • EU-hankintailmoituksen sopimuksen osat ja hankinnan kohteen kriteerit30.11.2018 webinaarin aiheet:


Cloudia Kilpailutus

 • UX-uudistuksen vaikutukset
 • Uudet ja vanhat ilmoitukset
 • Uudistuksen ohjeet, mistä löydän apua
 • Tarjouspalvelun muutokset
 • DPS - lisätietokysymykset


26.10.2018 webinaarin aiheet: 


Cloudia Kilpailutus

 • Muut dokumentit ja tarjouspyynnön liitteet
 • Tarjouksen yhteyshenkilö
 • Cloudia kilpailutus käyttäjätunnukset
 • Pienhankintatunnusten ja yksiköiden perustaminen28.9.2018 webinaarin aiheet: 


Cloudia Kilpailutus

 • HILMA uudistukset 
  • CPV -koodin käyttö
 • DPS ja puitejärjestyiden sähköpostilistat31.8.2018 webinaarin aiheet: 


Cloudia Kilpailutus

 • 'Soveltuvuusvaatimukset
 • ESPD
 • Viimeisimmät uudistukset25.5.2018 webinaarin aiheet: 


Cloudia Kilpailutus:

 • Rajoitettu hankintailmoitus
  • kynnysarvon alittava hankintailmoitus
  • kynnysarvon ylittävä hankintailmoitus
 • GDPR27.4.2018 webinaarin aiheet: 


Cloudia Kilpailutus:

 • DPS ja siihen liittyvät ongelmatilanteet
 • Mallipohjat ja niiden käyttäminen23.3.2018 webinaarin aiheet:


Cloudia Kilpailutus

 • Viranomaistietojen tarkastus
 • Tietojen hakeminen ja tarkastaminen
 • Rikosrekisteriotteen tarkastaminen voittaneelta tarjoajalta
 • Mahdolliset ongelmatilanteet26.1.2018 webinaarin aiheet:


Cloudia Kilpailutus

 • Käyttäjätunnnusten perustaminen
  • Cloudia Kilpailutus
  • Pienhankintatunnukset
 • Lähetä viesti -toiminnon uudistukset


29.9.2017 webinaarin aiheet:

 • ESPD alihankkijoiden ja ryhmittymän jäsenten kelpoisuusselvitysten osalta. Katsaus tarjoajan näkökulmasta
 • Testiympäristön hyödyntäminen ja kriteereiden esikatselu
 • Ajankohtaista asiaa25.8.2017 Webinaarin aiheet:

 • Tilaajavastuutietojen tarkistus (uusi toiminnallisuus)
 • Puitejärjestelyt ja minikisat
 • Kysymysten hallinta 30.6.2017 Webinaarin aiheet: 

 • Lomakkeiden uudet kentät
 • Hankinnan osien siirtäminen
 • Uusi osio EU-hankintailmoituksilla: Tarjouspyynnön muut ehdot
 • HILMAn hylkäykset
 • Hankinnan keskeytys28.4.2017 Webinaarin aiheet:

 • Kuinka ilmoitustyyppiä vaihdetaan, jos ilmoituksen teko on jo aloitettu (kriteerikirjaston hyödyntäminen tässä)
 • Tarjousten täsmennys
 • Päivitysten mukana tulleet uusitukset
  • Uudet lomakkeet (käyttöoikeussopimukset, muutosilmoitus)
  • Korjausilmoituksen vaikutus jätettyihin tarjouksiin24.2.2017 Webinaarin aiheet: 

 • Kehitysehdotusten käsittely
 • Hyvä tukipyyntö
 • Koulutuskalenteri
 • Cloudia Kilpailutus
  • Hankintailmoitusten julkaisukanavat
  • Liite E ilmoitukset
  • Volyymipainoitettu pisteytys


27.1.2017 Webinaarin aiheet:

 • Korjausilmoitukset
 • Keskeytysilmoitukset
 • Yhteystietorekisteri
 • Tarjouspyynnön pdf
 • Tukiportaali ja ohjeiden käyttö