Hilma-ohjeistus yleisen avoimuusilmoituksen käytöstä:


Lomaketta voidaan käyttää ilmoittettaessa esimerkiksi seuraavia järjestelyjä:

 • julkisyhteisöjen antamat tuet;
 • hankintalain 15 ja 16 §:ssä tarkoitettu sidosyksikön ulosmyyntiaie;
 • joukkoliikennelain (tuleva liikennekaari) mukainen ilmoitus;
 • ilmoitus kiinteistön myynnistä;
 • ilmoitus yleispalveluvelvoitteiden antamisprosessin käynnistymisestä;
 • sellaisten sekamuotoisten sopimusten kilpailuttamisesta, jotka eivät kuulu hankintalainsäädännön soveltamisalaan
Ilmoituksen tyyppi

 • Valitse ilmoituksen tyyppi seuraavista vaihtoehdoista:

A) Tällä ilmoituksella ilmoitetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 15 §:ssä tarkoitettu sidosyksikön ulosmyyntiaie

B) Tällä ilmoituksella ilmoitetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 16 §:ssä tarkoitettu ulosmyyntiaie toiminnasta, jota hankintayksiköt harjoittavat yhteistyössä

C) Tällä ilmoituksella ilmoitetaan muusta järjestelystä

Kohdassa tulee antaa seuraavat tiedot:

 • Hankintayksikön yhteystiedot (pakolliset kohdat on merkitty tähtisymbolilla [*])
 • Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
 • Hankintayksikön luonne


Kohtaan sovellettavissa oleva ohjeistus löytyy täältä

Mikäli "ilmoituksen tyyppi" -osiossa on valittuna vaihtoehto A tai B, näyttävät lomakekohdat seuraavanlaisilta


Ilmoituksen sisältö -osaan syötetään seuraavat tiedot:

 • Ilmoituksen kohteen nimi
 • Ilmoituksen kohteen tunniste tai viitenumero
  • Järjestelmä antaa automaattisesti tunnistenumeron, mutta sitä voi tarvittaessa muokata 
 • Kuvaus sidosyksikön suunnitellusta liiketoiminnasta, joka kohdistuu muihin tahoihin kuin sidosyksikköön määräysvaltaa käyttäviin hankintayksiköihin
  • Kohdassa on mahdollista valita pudotusvalikosta esitallennettu teksti tai luoda kokonaan uusi teksti
  • Mikäli kenttään syötetty uusi teksti halutaan tallentaa esitallennusteksteihin, laitetaan rasti kohtaan "Tallenna". Tämän jälkeen esitallennustekstille annetaan nimi avautuvaan kenttään
 • Kuvaus edellä esitetyn toiminnan alkamisajankohdastaIlmoituksen kohteen ennakoitu arvo

 • Kenttään syötetään joko täsmällinen arvo tai hintahaarukka numeroina ilman välilyöntejä ja desimaalejaIlmoituksen kohteen pääasiallinen toteutuspaikka (NUTS-koodi)


Valitse pääasiallinen toteutuspaikka "Lisää rivi" -painikkeella (NUTS-koodi-Nomenclature of Territorial Units for Statistics)

 • Valitse koodi ruksaamalla valintaruutu 
 • Koodien alatasot avautuvat nuolipainikkeesta 
 • Lomakkeelle lisätyn koodin voi poistaa painamalla punaista X-painiketta Edellä esitetyn toiminnan kesto

HUOM!: Jos ilmoituksen tyypiksi on valittu vaihtoehto B, on kohdan otsikko "Arvio edellä esitetyn palvelun kestosta".

 • Syötä kohtaan haluttu päivämäärä tai aikaväli
  • Päivämäärä voidaan lisätä joko suoraan muodossa pp.kk.vvvv tai hakemalla haluttu päivämäärä kalenterikuvakkeen kauttaMikäli "ilmoituksen tyyppi" -osiossa on valittuna vaihtoehto C (Tällä ilmoituksella ilmoitetaan muusta järjestelystä), näyttävät lomakekohdat seuraavanlaisilta


Ilmoituksen sisältö -osaan syötetään seuraavat tiedot:

 • Ilmoituksen kohteen nimi
 • Ilmoituksen kohteen tunniste tai viitenumero
  • Järjestelmä antaa automaattisesti tunnistenumeron, mutta sitä voi tarvittaessa muokata 
 • Ilmoituksen kohteen kuvaus
  • Kohdassa on mahdollista valita pudotusvalikosta esitallennettu teksti tai luoda kokonaan uusi teksti
  • Mikäli kenttään syötetty uusi teksti halutaan tallentaa esitallennusteksteihin, laitetaan rasti kohtaan "Tallenna". Tämän jälkeen esitallennustekstille annetaan nimi avautuvaan kenttään


Ilmoituksen kohteen ennakoitu arvo

 • Kenttään syötetään joko täsmällinen arvo tai hintahaarukka numeroina ilman välilyöntejä ja desimaaleja
 • Haluttaessa ennakoitu arvo tai hintahaarukka voidaan julkaista
  • Oletusvalintana on "Ei"


Ilmoituksen kohteen pääasiallinen toteutuspaikka (NUTS-koodi)


Valitse pääasiallinen toteutuspaikka "Lisää rivi" -painikkeella (NUTS-koodi-Nomenclature of Territorial Units for Statistics)

 • Valitse koodi ruksaamalla valintaruutu 
 • Koodien alatasot avautuvat nuolipainikkeesta 
 • Lomakkeelle lisätyn koodin voi poistaa painamalla punaista X-painiketta Ilmoituksen kohteen arvioitu ajankohta

 • Syötä kohtaan haluttu päivämäärä tai aikaväli
  • Päivämäärä voidaan lisätä joko suoraan muodossa pp.kk.vvvv tai hakemalla haluttu päivämäärä kalenterikuvakkeen kautta

Mikäli "ilmoituksen tyyppi" -osiossa on valittuna vaihtoehto A tai B, näyttävät lomakekohdat seuraavanlaisilta


Ilmoituksen kohdetta koskevat tarkemmat tiedot kohtaan syötetään seuraavat tiedot:

 • Ilmoitukseen vastaavia yksiköitä koskevat vaatimukset
 • Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan
Mikäli "ilmoituksen tyyppi" -osiossa on valittuna vaihtoehto C (Tällä ilmoituksella ilmoitetaan muusta järjestelystä), näkyvät lisäksi seuraavat lomakekohdat


Menettelyyn valitaan rajoitettu määrä osallistujia

 • Kohdasssa on oletusvalintana "Ei valittu"
 • Mikäli tehdään valinta "Kyllä", tulee osallistujamäärä syöttää avautuvaan kenttään numeroinaValintaperuste

 • Mikäli menettelyyn sisältyy valintaan, kirjataan perusteet tekstikenttäänAikaraja

 • Syötä kohtaan haluttu päivämäärä 
  • Päivämäärä voidaan lisätä joko suoraan muodossa pp.kk.vvvv tai hakemalla haluttu päivämäärä kalenterikuvakkeen kauttaLisätiedot

 • Tekstikenttään on mahdollista syöttää muita järjestelyyn liittyviä tietoja

Ilmoitukselle on mahdollista lisätä liitteitä ja linkkejä.

 • Liitteet voidaan lisätä "Lisää uusi liitetiedosto" valinnan kautta
 • Linkit voidaan lisätä "Lisää uusi linkki" valinnan kautta


Sekä liitetiedostoja että linkkejä voidaan lisätä useita.  Katso myös ohje liiteet ja linkit.
Määrittele henkilö/henkilöt, jotka tulevat ilmoituksen allekirjoittajiksi.

 • Ilmoituksen allekirjoittajan voi lisätä 
  • Valitsemalla henkilö esitallennusvalikosta, jolloin valittavaksi tulevat kaikki ne henkilöt, joilla on käyttäjälisenssi Cloudia Kilpailutukseen 
  • Klikkaamalla "Lisää uusi henkilö" -linkkiä ja syötämällä allekirjoittajan etu- ja sukunimen sekä tittelin 
 • Lisätyn henkilön voit poistaa punaisella pohjalla olevasta ruksista 

Esikatselu ja julkaisu -osiossa voit tarkastella ilmoituksen tietoja osiokohtaisesti.

 • Klikkaamalla osion nimeä, avautuvat osioon syötetyt tiedot tarkasteltavaksi  
  • Jos kaikki osion pakolliset tiedot on syötetty, rivin lopussa on vihreä merkki  
  • Mikäli osiosta puuttuu pakollisia tietoja, osion kohdalla lukee ”pakollisia tietoja puuttuu”  
   • Klikkaamalla osion nimeä syötetyt tiedot avautuvat ja ne kohdat, joista pakollisia tietoja puuttuu, näkyvät punaisiksi merkittyinä
    • Klikkaamalla punaista ”pakollinen tieto” -tekstiä, pääset siirtymään suoraan kohtaan, johon ko. tieto tulee syöttää Esikatselu

 • Klikkaa ”Esikatsele Hilma-ilmoitus” 
  • Näet HILMA-ilmoituksen kokonaisuudessaan esikatselunäkymässä


HUOM! HILMA-ilmoituksen esikatselu on valittavissa ainoastaan silloin, kun organisaatiolla on käytössään HILMA-integraatio ja ympäristö on tuotantotilassa (HILMA-integraatio on aktivoitu).


Tulosta/tallenna

 • Voit tulostaa ilmoituksen omalla tulostimellasi
 • Voit tallentaa ilmoituksen PDF-muodossa
 • Voit lähettää ilmoituksen esikatseltavaksi ja pyytää siitä kommentteja (katso myös kommentointi)


Julkaise/lähetä (Valitse julkaisukohteet)

 • Valitse ilmoituksen julkaisukohde
  • Tarjouspalvelu
  • Hilma
  • Lähetä sähköpostitse
 • Kun tarvittavat valinnat on tehty, paina "OK, julkaise"