Hankintayksikön yhteystiedot

 • Täytä hankintayksikön yhteystiedot

* pakolliset kentät


Yhteystiedot tulevat automaattisesti esitäytettynä järjestelmään tallennettujen tietojen mukaisesti ja niitä voidaan tarvittaessa muokata.blob1478683820482.png


Organisaation NUTS-koodi (Nomenclature of Territorial Units for Statistics)

 • Valitse organisaation (NUTS-koodi) painikkeesta avautuvasta ikkunasta
  • Valitse koodi ruksaamalla valintaruutu
  • Avaa koodien alatasot esille nuolipainikkeesta
  • Lomakkeelle lisätyn koodin voi poistaa ruksaamalla punaista X-painiketta Internetosoite (-osoitteet)

 • Internetosoite –kohtaan tulee organisaation internetosoiteMukana olevat yhteisöt

 • Valitse "Lisää yhteystieto"
  • Syötä yhteisön tiedot klikkaamalla sinistä kynäpainiketta
   • Kun klikkaat sinistä kynäpainiketta uudestaan, avoinna olevat yhteisön tiedot sulkeutuvat 
   • Jos haluat poistaa lisätyn yhteisön lomakkeelta, klikkaa punaista X-painiketta

 • Klikkaa ”Valitse yhteisöt”
  • Avautuvasta ikkunasta valitse yksi tai useampi esitallennettu yhteisö tai yhteisöryhmä 
  • Valitut yhteisöt listautuvat lomakkeelle 
   • Jos haluat tarkastella lisätyn yhteisön tietoja, klikkaa sinistä kynäpainiketta ja tiedot avautuvat lomakkeelle
   • Kun klikkaat sinistä kynäpainiketta uudestaan, avoinna olevat yhteisön tiedot sulkeutuvat 
   • Jos haluat poistaa lisätyn yhteisön lomakkeelta, klikkaa punaista X-painikettaHankintayksikön luonne

* pakolliset kentät

 • Valitse hankintayksikön luonne
 • Valitsemalla "Muu", avautuu kenttä, johon voidaan syöttää haluttu teksti

Hankinnan kohde

* pakolliset kentät

 • Anna hankinnalle nimi*
 • Järjestelmä antaa automaattisesti tunnistenumeron. Tunnistetta voidaan tarvittaessa muokata

 • Voit valita hankinnan kuvauksen esitallennusteksteistä tai kirjaamalla kuvaustekstin tekstikenttäänPääkohde

* pakolliset kentät

 • Klikkaa ”Valitse CPV-koodi”, valintaikkuna avautuu 
  • Valitse koodi selaamalla tai käyttämällä haku-toimintoa
   • Avaa koodien alatasot esille nuolipainikkeesta
   • Valitse koodi ruksaamalla valintaruutu
   • ”CPV-täydentävä nimikkeistö” valitaan samalla tavalla
  • Lisää rivi-toiminnolla pääset lisäämään uuden lisäkohteenHankintalaji

* pakolliset kentät

 • Valitse hankintalaji
  • Tavarahankinnat
  • Palvelut
  • Koulutuspalvelut yhteishankintana (Laki julkisesta työvoimapalvelusta 6 luku 3 §)
  • Rakennusurakka
  • Suunnittelukilpailu


Sopimuksen kokonaisarvo

 • Syötä täsmällinen arvo tai hintahaarukka 
 • Ota kantaa siihen, sisältääkö mainittu arvo arvonlisäveron
  • Oletusvalintana on "Ei"Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka

 • Valitse hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka "Lisää rivi" -painikkeella (NUTS-koodi-Nomenclature of Territorial Units for Statistics)
  • Valitse koodi ruksaamalla valintaruutu 
  • Avaa koodien alatasot esille nuolipainikkeesta 
  • Lomakkeelle lisätyn koodin voi poistaa ruksaamalla punaista X-painiketta

 

Sopimuskumppaniksi valittavan toimittajan nimi ja osoite

 • Paina "Lisää" painiketta
  • Toimittajan yhteystiedot voi lisätä painamalla sinisellä pohjalla olevaa kynäpainiketta • Syötä toimittajan yhteystiedot
 • Valitse NUTS-koodi
 • Syötä toimittajan mahdollinen Internetosoite 

Hankintamenettely

* pakolliset kentät

 • Valitse hankintamenettely
  • Suorahankinta
   • Syötä avautuvaan kenttään perustelut suorahankinnalle
  • Hankinta ei kuulu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain soveltamisalaan
   • Syötä avautuvaan kenttään perustelut sille, miksi hankinta ei kuulu hankintalain soveltamisalaan
 • Syötä mahdolliset lisätiedot

Muutoksenhakutiedot

*pakolliset tiedot

 • Täytä avautuvat osoitetiedot
 • Valittaessa ”Palauta markkinaoikeuden yhteystiedot” järjestelmä täyttää osoitekenttiin automaattisesti Suomen Markkinaoikeuden tiedot

Esikatselu ja julkaisu -osiossa voit tarkastella ilmoituksen tietoja osiokohtaisesti.

 • Klikkaamalla osion nimeä, avautuvat osioon syötetyt tiedot tarkasteltavaksi  
  • Jos kaikki osion pakolliset tiedot on syötetty, rivin lopussa on vihreä merkki  
  • Mikäli osiosta puuttuu pakollisia tietoja, osion kohdalla lukee ”pakollisia tietoja puuttuu”  
   • Klikkaamalla osion nimeä syötetyt tiedot avautuvat ja ne kohdat, joista pakollisia tietoja puuttuu, näkyvät punaisiksi merkittyinä
    • Klikkaamalla punaista ”pakollinen tieto” -tekstiä, pääset siirtymään suoraan kohtaan, johon ko. tieto tulee syöttää  Esikatselu

 • Klikkaa ”Esikatsele Hilma-ilmoitus” 
  • Näet HILMA-ilmoituksen kokonaisuudessaan esikatselunäkymässä


HUOM! HILMA-ilmoituksen esikatselu on valittavissa ainoastaan silloin, kun organisaatiolla on käytössään HILMA-integraatio ja ympäristö on tuotantotilassa (HILMA-integraatio on aktivoitu) .


Tulosta/tallenna

 • Voit tulostaa ilmoituksen omalla tulostimellasi
 • Voit tallentaa ilmoituksen PDF-muodossa
 • Voit lähettää ilmoituksen esikatseltavaksi ja pyytää siitä kommentteja (katso myös kommentointi)


Julkaise/lähetä (Valitse julkaisukohteet)

 • Valitse ilmoituksen julkaisukohde
  • Tarjouspalvelu
  • Hilma
  • Lähetä sähköpostitse
 • Kun tarvittavat valinnat on tehty, paina "OK, julkaise"