Hankintamenettely

* pakolliset kentät

 • Valitse hankintamenettely
  • Avoin menettely
  • Rajoitettu menettely
  • Neuvottelumenettely
  • Suunnittelukilpailu
  • Kilpailullinen neuvottelumenettely
  • Muu
  • Innovaatiokumppanuus


Menettelyllä perustetaan puitejärjestely (Puitejärjestely)

* pakolliset kentät

 • Valitse ”Menettelyllä perustetaan puitejärjestely” tarvittaessa
  • Jos valinta tehdään, määritellään ilmoitus puitejärjestelyksi ja järjestelmän puitejärjestelyominaisuudet on mahdollista toteuttaa myöhäisemmissä vaiheissa (esim. puitejärjestelyn sisäiset minikilpailutukset) 
  • Täytä puitejärjestelyä koskevat tiedot tarvittaessa Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa (Sähköinen huutokauppa)

 • Valitse ”Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa” tarvittaessa
 • Valinnan tallentamisen jälkeen avautuu täytettäväksi "Sähköinen huutokauppa" -välilehtiHankinnan kohde jaettu osiin

HUOM. Tämä kohta vain uudella kriteeristöllä tehdyillä ilmoituksilla

 • Valitse onko hankinnan kohde jaettu osiin
  • Jos valitse kyllä, hankinnan kohteen kriteereihin muodostetaan osa-alueet joihin jokaiseen osa-alueeseen on mahdollista valita oma toimittaja
  • Jos hankinta on jaettu osiin, voidaan sallia osatarjoukset
 • Jos valitset ei, käsitellään hankintaa kokonaishankintana. Hankinnan kohteen kriteerit osioon voidaan luoda ryhmiä, mutta toimittajavalinnan tehdään yhteisesti koko hankinnalle. 
  • Jos hankintaa ei ole jaettu osiin, osatarjouksia ei voida sallia

kts. lisää Valintaperusteiden määrittely järjestelmässä ja vertailun tarkastelu valintaperusteittain (UX)Osatarjoukset osa-alueittain sallittu

* pakolliset kentät

 • Valitse, sallitaanko osatarjoukset osa-alueittain
  • Kohdassa oletuksena valinta ”Ei” 
  • Jos valitaan ”Kyllä”, osatarjoukset osa-alueittain ovat sallittuja ja tarjoajat voivat jättää kokonaan tarjoajamatta hankinnan osa-alueita. Tämä tarkoittaa, että he voivat sulkea hankinnan osa-alueita ei tarjotuksi Tarjouspalvelu-portaalissa, mutta kaikkia hankittavia kohteita osa-alueen sisällä on kuitenkin tarjottava  

HUOM! Jos halutaan sallia osa-alueen sisällä osatarjoukset, tämä komento annetaan järjestelmälle ”Hankinnan kohteen kriteerit” -välilehdellä osa-alueen muokkausnäkymässä ”Osatarjoukset osa-alueen sisällä sallittu”.Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään

* pakolliset kentät

 • Valitse, hyväksytäänkö vaihtoehtoinen tarjous 
  • Valinnalla viitataan siihen, että annetaan tarjoajalle mahdollisuus tarjota jotain toista vaihtoehtoa kuin tarjouspyynnössä on määritelty. 
  • Kohdassa oletuksena valinta ”Ei” 
  • Jos valitaan ”Kyllä”, kyseinen teksti tulee tarjouspyynnön pdf-dokumentille Vastaanotetaan tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset

* Lisätoiminnallisuus

 • Valitse, hyväksytäänkö tarjouspyynnön vastainen tarjous
  • Kohdassa oletuksena valinta ”Ei”
  • Jos valitaan ”Kyllä”, kyseinen teksti tulee tarjouspyynnön pdf-dokumentille ja järjestelmästä poistetaan kaikki kriteereihin liittyvät tarkastukset, jolloin tarjoajan ei tarvitse täyttää tarjouspyynnössä asetettuja minimivaatimuksia, jotta tarjouksen lähetys on mahdollistaHankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä

* pakolliset kentät

 • Valitse, hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä tarvittaessa
  • Kohdassa oletuksena valinta ”Ei” 
  • Jos valitaan ”Kyllä”, kyseinen teksti tulee tarjouspyynnön pdf-dokumentille Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

 • Kuvaa kohtaan tarvittaessa tarkennusta hankintaan tai menettelyyn liittyenHankintamenettelyn tarkemmat ehdot

* pakolliset kentät

 • Syötä tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
 • Anna lisätietoja tarvittaessaVähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

* pakolliset kentät

 • Anna vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidetävä tarjouksensa voimassa
  • Valitse päivämäärä kalenteripainikkeesta, tai
  • Syötä kesto kuukausinaEhdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

 • Syötä ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset tarvittaessa


Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen arvioidaan

 • Syötä todistukset ja selvitykset, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen arvioidaanKokonaistaloudellisen edullisuuden peruste

*pakolliset kentät

 • Halvin hinta
 • Edullisimmat kustannukset
 • Paras hinta/laatusuhde
  • Alla olevat vertailuperusteet
   • Valitse "Lisää rivi"
   • Aseta perusteet ja painoitus
  • Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
   • Vertailuperusteet määritellään hankinnan kohteen kriteerit -osiossa. Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset


Määrittele mahdolliset vaatimukset sähköisen luettelolle.