Hankintayksikön on mahdollista muodostaa RSS-syöteet Tarjouspalvelussa ja Pienhankintapalvelussa julkaistavista tarjouspyynnöistä. Näin julkaistut tarjouspyynnöt on mahdollista lisätä syötteenä esimerkiksi hankintayksikön omille internet sivuille. Osoitteet RSS-syötteitä varten voidaan muodostaa seuraavan mallin mukaisesti. 


Tarjouspalvelu


Tarjouspalvelussa julkaistavien tarjouspyyntöjen RSS-syötteen osoite muodostetaan lisäämällä alla olevaan osoitteeseen kysymysmerkkien paikalle hankintayksikön nimi.


https://tarjouspalvelu.fi/rss/???


Jos haluttaisiin muodostaa RSS-syöte Testi -nimiselle hankintayksikölle, näyttäisi osoite seuraavalta: 


https://tarjouspalvelu.fi/rss/testi


Pienhankintapalvelu


Pienhankintapalvelussa julkaistavien tarjouspyyntöjen RSS-syötteen osoite muodostetaan lisäämällä alla olevaan osoitteeseen kysymysmerkkien paikalle hankintayksikön nimi.


https://pienhankintapalvelu.fi/???/HankintaYksikonPienHankinnat/rss


Jos haluttaisiin muodostaa RSS-syöte Testi -nimiselle hankintayksikölle, näyttäisi osoite seuraavalta: 


https://pienhankintapalvelu.fi/testi/HankintaYksikonPienHankinnat/rss