Lisää uusi


Organisaatio voi määritellä aikatauluprofiilin, josta tiedot tulevat kilpailutusprojektille määritellyn mukaisesti

 • Valitse "Lisää uusi"
 • Kirjoita aikatauluprofiilille nimi
 • Määrittely profiili oletusprofiiliksi tarvittaessa
  • Valitse "Oletusprofiili"Aikataulutettava vaihe

Aikatauluprofiiliin voidaan asettaa eri vaiheille kesto

 • Syötä päivien kesto tarvittaviin vaiheisiin
 • Syötä kuvaus tarvittaessa


Aikatauluprofiilin oletusvaiheet:

 • Tarjouspyynnön valmistelu
 • Sopimusluonnos
 • Tarjouspyynnön kommentointi
 • Tarjouspyynnön julkaisu
 • Lisätietokysymykset
 • Kysymyksiin vastaaminen
 • Tarjousten määräaika
 • Tarjousten avaaminen
 • Soveltuvuuden arviointi
 • Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus
 • Tarjousten vertailu
 • Vertailun kommentointi
 • Hankintapäätös
 • Hankintapäätöksen tiedoksianto
 • Hankintasopimus

Oletusvaiheiden lisäksi, aikatauluprofiiliin voidaan määritellä omia vaiheita.

Lisää uusi vaihe

 • Lisää uusi vaihe "Lisää uusi"
 • Anna vaiheelle nimi ja päivien kesto
 • Syötä kuvaus tarvittaessa
 • Valitse "Tallenna"

 • Vaihe voidaan poistaa punaisesta ruksista
 • Vaiheita voidaan järjestetään raahaamalla kohta haluttuun kohtaan vedä&pudota -toiminnolla

Aikataulun toteutuminen (Kilpailutusprojektin loppuraportti)


Loppuraportti-näkymässä voidaan tarkastella projektille määriteltyjen määräaikojen toteutuminen.

 • Tarjouspyynnön valmistelu
  • Toteutunut aika: kun tarjouspyynnön tekeminen on aloitettu
 • Tarjouspyynnön kommentointi
  • Toteutunut aika: kun ensimmäinen kierros aloitettu
 • Tarjouspyynnön julkaisu
  • Toteutunut aika: kun tarjouspyyntö on julkaistu
 • Lisätietokysymykset
  • Toteutunut aika: lisätietokysymysten määräaika
 • Kysymyksiin vastaaminen
  • Toteutunut aika: viimeisin lähetetty vastaus
 • Tarjousten määräaika
  • Toteutunut aika: tarjousten määräaika
 • Tarjousten avaaminen
  • Toteutunut aika: avauspöytäkirjan tallentaminen
 • Soveltuvuuden arviointi
  • Toteutunut aika: kun saapuneiden tarjousten listalta valitaan "Tallenna ja avaa vertailu" 
 • Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus
  • Toteutunut aika: 
 • Tarjousten vertailu:
  • Toteutunut aika: viimeisin vertailun tallennus
 • Vertailun kommentointi
  • Toteutunut aika: ensimmäisen kommenttikierroksen aloitus
 • Hankintapäätös
  • Toteutunut aika: viimeisin "tallenna ja jatka" tallennus
 • Hankintapäätöksen tiedoksianto
  • Toteutunut aika: Viimeisin lähetyksen klikkaus
 • Hankintasopimus
  • Toteutunut aika: tämä tieto ei tule automaattisesti