Avoin menettely on hankintamenettely, jossa ilmoitus julkaistaan toimittajaportaaliin. Jos kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, julkaistaan ilmoitus myös HILMA:ssa.


Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen avoimella menettelyllä julkaistuun tarjouspyyntöön.