HUOM! Tämä ohje soveltuu ilmoitustyypeille:
 • EU-ennakkoilmoitus
 • Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ennakkotietoilmoitus
 • Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - käyttöoikeussopimukset - ennakkoilmoitus IV.1) Kuvaus


IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä 

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla


Valitse tarvittaessa ” Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen”

 • Jos valitaan, alle avautuu lisää täydennettäviä tietoja. Valitse perustetaanko puitejärjestely yhden tai useamman toimijan kanssa 
  • Jos valitset ”usean kanssa”, syötä avautuvaan kenttään osallistujien suunniteltu enimmäismäärä”
 • Jos kyseessä on rajoitettu menettely, tulee valittavaksi myös ” Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen”

 • Jos puitejärjestely kestää yli neljä vuotta, kirjoita perustelut alle avautuvaan kenttään. (korkeintaan 400 merkkiä)


IV.1.6) Tietoa sähköisestä huutokaupasta

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla

 • Valitse tarvittaessa ”Sähköistä huutokauppaa käytetään” ja täytä sähköistä huutokauppaa koskevat lisätiedot avautuvaan kenttään (korkeintaan 400 merkkiä)


IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA) 

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla

 • Valitse ”Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta”


IV.2) Hallinnolliset tiedot


IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika *

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla


EU-hankinnoissa tarjousaika alkaa siitä hetkestä kun HILMA lähettää ilmoituksen TEDiin. Selvyyden vuoksi lähetyspäivää ei suositella laskettavaksi mukaan tarjousaikaan, vaan laskenta kannattaa aloittaa seuraavasta päivästä.


HILMAn ohjeistus: 

Hankintayksikkö ilmoittaa sitovan määräajan, jona tarjousten tai osallistumishakemusten tulee olla hankintayksikössä. HILMAssa ilmoitukset arkistoidaan tässä kohdassa ilmoitetun päivämäärän perusteella kerran vuorokaudessa.


IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla


HILMAn ohjeistus: 

Valitaan vähintään yksi kieli. Hankintayksiköllä on oikeus valita kieli, jolla tarjoukset haluaa toimitettavaksi. Hankintayksikkö voi hyväksyä tarjoukset myös muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä.


IV.2.5) Suunniteltu sopimuksentekomenettelyn alkamispäivä

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla

 • Syötä sopimuksentekomenettelyn alkamispäivämäärä