HUOM! Tämä ohje soveltuu seuraaville lomakkeille:

 • EU-jälki-ilmoitus
 • Erityisalojen EU-jälki-ilmoitus
 • Sosiaalipalveluiden ja muiden erityispalveluiden ilmoitus tehdystä sopimuksesta
 • Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - käyttöoikeussopimukset - jälki-ilmoitus
 • Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus
VI.3) Lisätiedot


HILMAn ohjeistus: 

Vapaakenttäalue, johon hankintayksikkö voi täydentää hankintaa koskevaa informaatiota.

 • Syötä tarvittaessa hankintaa koskevia lisätietoja (korkeintaan 1000 merkkiä)
 • Jos EU jälki-ilmoitus tehdään kansallisen hankintailmoituksen pohjalta, tulee tähän kirjoittaa Kansallisen hankintailmoituksen HILMAnro ja julkaisupvm. 
VI.4) Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

 • Valitse tarvittaessa ”osoite” ja täytä avautuvat osoitetiedot
 • Palauta markkinaoikeuden yhteystiedot

VI.4.2) Sovittelusta vastaava elin

 • Valitse osoite ja täytä avautuvat osoitetiedot


VI.4.3) Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot

 • Täytä tarvittaessa ”Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot” (Korkeintaan 4000 merkkiä)VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä

 • Valitse tarvittaessa ”osoite” ja täytä avautuvat osoitetiedot