HUOM! Tämä ohje soveltuu seuraaville lomakkeille:

 • EU-jälki-ilmoitus
 • Erityisalojen EU-jälki-ilmoitus
 • Sosiaalipalveluiden ja muiden erityispalveluiden ilmoitus tehdystä sopimuksesta
 • Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - käyttöoikeussopimukset - jälki-ilmoitus
 • Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus
Sopimuksen tekeminen

 • Lisää uusi sopimus
  • Osioon tulee automaattisesti yhtä monta sopimusta kuin ilmoituksella on sopimuksen osia. 
  • Mikäli sopimuksen osassa tehdään sopimus useamman toimittajan kanssa (ja nämä eivät ole ryhmittymä), lisätään uusi sopimus + -painikkeesta. • Syötä sopimuksen numero
 • Osa numero
 • Sopimuksen nimi
   
   Sopimus/osa tehdään


HILMAn ohjeistus: 

Tässä kohtaa ilmoitetaan ”kyllä”, mikäli sopimus on tehty ja se toteutuu. Jos taas hankintamenettely on keskeytetty, ilmoitetaan tässä kohdassa ”ei”. Tällöin ilmoitetaan, miksi sopimusta ei ole tehty kenenkään kanssa.


1. Kyllä 

 • Siirry kohtaan ” V.2) Sopimuksen tekeminen”2. Ei 

 • Täytä kohdan V1) tiedot sekä lisää jälki-ilmoituksen otsikkoon sana KESKEYTYSILMOITUS:
  • Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty
  • Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)
   • Syötä alkuperäisen HILMA-ilmoituksen viite (esim. 2016-001234)V.2) Sopimuksen tekeminen
V.2.1) Sopimuksentekopäivä


 • Syötä sopimuksentekopäiväV.2.2) Tietoa tarjouksista


HILMAn ohjeistus

Tässä kohdassa ilmoitetaan hankintamenettelyssä saatujen tarjousten kokonaislukumäärä. Kohdassa voi myös ilmoittaa tarkemmin, miten tarjoukset ovat jakautuneet esimerkiksi yrityskoon tai tarjousten alkuperän mukaan. Kohdassa on myös ilmoitettava, onko sopimus tehty tarjoajien ryhmittymän kanssa. Kohdassa ”ryhmän edustajan virallinen nimi” ilmoitetaan sopimuskumppanin nimi tai jos sopimus on tehty ryhmittymän kanssa, ryhmittymää edustavan sopimuskumppanin nimi. Samalla ilmoitetaan muitakin yksilöinti- ja taustatietoja sopimuskumppanista (esimerkiksi sopimuskumppanin sijaintipaikka) NUTS-koodein.


Syötä tarvittaessa:

 • Saatujen tarjousten lukumäärä
 • Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: (Pk-yritykset – komission suosituksen 2003/361/EY määritelmän mukaisesti)
 • Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
 • Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
 • Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä
 • Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa (eli ryhmittymä)

V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite

 • Lisää yhteistieto ”Lisää”-painikkeella
  • Muokkaa avautuvaa riviä ja täytä avautuvat tiedot
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)


HILMAn ohjeistus: 

Kohdassa ”Sopimuksen/osan alustava arvo” voidaan ilmoittaa se hankinnan ennakoitu arvo, joka ilmoitettiin hankintailmoituksessa. Kohdassa ”Sopimuksen/osan kokonaisarvo tai alhaisin tarjous / Korkein tarjous joka on otettu huomioon” ilmoitetaan puolestaan toteutunut sopimuksen mukainen arvo.


Kohdassa ”Sopimuksen/osan alustava arvo” voidaan ilmoittaa se hankinnan ennakoitu arvo, joka ilmoitettiin hankintailmoituksessa. 

 • Syötä ”Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo” 
Kohdassa ”Sopimuksen/osan kokonaisarvo tai alhaisin tarjous / Korkein tarjous joka on otettu huomioon” ilmoitetaan puolestaan toteutunut sopimuksen mukainen arvo.
 • Valitse tarvittaessa ”Sopimuksen kokonaisarvo”
  • Täytä ”Sopimuksen/osan kokonaisarvo” (jos vain yksi tarjous, valitaan tämä vaihtoehto)
 • Valitse tarvittaessa ”Alhaisin tarjous/ Korkein tarjous joka on otettu huomioon”
  • Täytä ” Alhaisin tarjous / Korkein tarjous joka on otettu huomioon” 
 • Täydennä ”valuutta”
HUOM! Käyttöoikeussopimusta koskevalla jälki-ilmoituksella sekä Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - käyttöoikeussopimukset - jälki-ilmoituksella  ko. kohdan kentät ovat seuraavat: 


 

V.2.5) Tietoa alihankinnasta

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla.


HILMAn ohjeistus: 

Mikäli hankintayksikön tiedossa on, että sopimukseen sisältyy todennäköisesti alihankintaa, ilmoitetaan tästä täyttämällä avoin kohta. Tällöin voidaan ilmoittaa myös mm. alihankintana teetetyn osuuden koko tai arvo sekä lyhyt kuvaus alihankintana toteutettavasta osasta.

 • Valitse tarvittaessa ”Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa”
 • Jos valinta tehdään, syötä ”Arvo tai osuus, joka teetetään todennäköisesti alihankintana kolmansilla”V.2.6) Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista

* Tämä kohta on vain erityisalojen EU-jälki-ilmoituslomakkeella.

 • Syötä tarvittaessa hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoistaV.2.7) Tehtyjen sopimusten lukumäärä

* Tämä kohta on vain erityisalojen EU-jälki-ilmoituslomakkeella.

 • Syötä tehtyjen sopimusten lukumäärä 

V.2.8) Tuotteen tai palvelun alkuperämaa

* Tämä kohta on vain erityisalojen EU-jälki-ilmoituslomakkeella. 


HILMAn ohjeistus: 

Tässä kohtaa ilmoitetaan, onko hankinnan kohteena olevien tavaroiden alkuperämaa Euroopan unionin ja Eurooopan talousalueen alueella vai näiden ulkopuolella. Mikäli sopimukseen sisältyvien tavaroiden alkuperämaa on tällainen ns. kolmas maa, voidaan ilmoittaa kyseinen alkuperämaa.


Valitse tuotteen tai palvelun alkuperämaa

 • Yhteisöalkuperä

 • Muut kuin yhteisöalkuperä

  • Listaa alkuperämaat (maksimissaan 10 maata) ”Lisää Maa” -painikkeestaV.2.9) Hankintasopimus tehtiin vaihtoehtoisen tarjouksen esittäneen tarjoajan kanssa
* Tämä kohta on vain erityisalojen EU-jälki-ilmoituslomakkeella.

 •  Valitse, tehtiinkö hankintasopimus vaihtoehtoisen tarjouksen esittäneen tarjoajan kanssa


V.2.10) Tarjouksia hylättiin poikkeuksellisen edullisina

 • Valitse, hylättiinkö tarjouksia poikkeuksellisen edullisina