Tässä osiossa:

Käyttöoikeudet


Käyttöoikeudet

*ADMIN-käyttäjien toiminnallisuus


Käyttöoikeudet valikko näkyy niille käyttäjille, joiden käyttäjätunnus on ADMIN-tasoinen. Valikosta voidaan tarkastella organisaation käyttäjälisenssejä, perustaa uusi käyttäjälisenssi sekä muokata tai poistaa olemassa olevaa käyttäjälisenssiä. 

 

HUOM! Pienhankintakäyttäjät ja ulkopuoliset käyttäjät näkyvät omissa valikoissaan.


Uuden käyttäjälisenssin perustaminen

 

Uuden käyttäjälisenssin perustaminen on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa perustetaan henkilö Kilpailutuksen yhteystietorekisteriin, jonka jälkeen käyttäjälisenssi perustetaan Asetukset -> Käyttöoikeudet valikossa.


1) Uuden henkilön perustaminen:

 • Siirry Kilpailutusjärjestelmään kohtaan ”Yhteystietorekisteri” • Valitse ”Omat tiedot” -> ”Henkilöt”
 • Valitse ”Lisää uusi henkilö”

 

__7RJ8N-BhJvC18xKwGyyXd0S_RnEm-aJg.png


 • Täytä uuden henkilön tiedot


 • Klikkaa ”Tallenna”


"Henkilö on näkyvissä/piilossa" -valinnalla voidaan rajoittaa henkilön näkyvyyttä käyttäjätunnuksia luotaessa. 
 • "Piilossa"-valinnalla henkilö ei näy käyttöoikeudet-osion kohdassa "Tunnuksen henkilö". Tämä tarkoittaa, että henkilö on vain ns. yhteystieto. 

HUOM! Yhteyshenkilö -valinnalla ei tällä hetkellä ole käyttöä järjestelmässä eikä se vaikuta järjestelmän toimintaan. 


HUOM! Tallennuksen jälkeen henkilölle voidaan lisätä myös puhelinnumero.


9yc451d0r2mMLtT9Ue9oCahDxYNfb0VHXQ.png


2) Uuden käyttäjälisenssin perustaminen:

 • Valitse ylänavigaatiosta ”Asetukset” -> ”Käyttöoikeudet”
 • Valitse ”Uusi tunnus”

 

 

Täytä tunnuksen tiedot:

 • Taso
  • ADMIN
  • Normaali
  • Rajoitettu
 • Tunnus

  • Sähköpostiosoite
 • Salasana

pilvi%20salasana.png


 • Tunnuksen yritys
  • Oletuksena kohtaan tulee hankintaorganisaation tiedot
 • Tunnuksen henkilö
  • Valittavaksi tulee ne henkilöt, jotka on perustettu organisaation yhteystietorekisteriin ja joilla ei ole vielä käyttäjälisenssiä
  • Valitse tunnuksen henkilö alasvetovalikosta
 • Tunnuksen nimi
  • Nimitieto tulee näkymän vasemman sarakkeen käyttäjätunnuslistauksessa
 • Tunnuksen kuvaus (vapaaehtoinen)
  • Kirjaa kuvauskenttään tarvittaessa kuvausteksti
 • Voimassa aikavälillä (vapaaehtoinen)
  • Määrittele voimassaoloaika tarvittaessa
 • Tunnus (käytössä)
  • Tunnus voidaan määritellä aktiiviseksi tai passiiviseksi

 

Käyttöoikeustasot


ADMIN:
 • Sisältää kaikki oikeudet
Normaali:
 • Valitse halutut käyttöoikeustaso eli rooli ”Käyttöoikeustasot”-sarakkeesta
 • Valinnan mukaan Käyttöoikeudet sarakkeessa Kilpailutusjärjestelmän osalta tulevat automaattisesti valituksi ne toiminnot, joihin ko. käyttöoikeustason roolilla on oikeus
 • Valitse tarvittavat Työkalut sallituiksi Käyttöoikeudet-sarakkeessa

HUOM! Jos organisaatiolla on Cloudia Sopimushallinta käytössä, valitse tarvittavat Sopimushallinnan oikeudet Käyttöoikeudet-sarakkeessa.


Rajoitettu:
 • Tällä voidaan rajoittaa Kilpailutuksen käyttäjän oikeudet tiettyihin yksiköityihin hankintoihin (käyttöoikeustasot myös määriteltävissä)
 • Tee ensin määritykset, kuten Normaali-tunnuksen osalta tehtiin
 • Tallenna määritykset
  • Käyttöoikeussarakkeen loppuun tulee linkki ”Muokkaa rajoitettu tarjouspyyntöjä” avautuu näkymä, jossa voit määritellä mihin yksilöityihin hankintoihin tällä tunnuksella on oikeudet:


   • Klikkaa ”Lisää tarjouspyyntöjä” jonka jälkeen hakuikkuna avautuu
    • Syötä hakusana, valitse hakulistauksesta se tai ne hankinnat, joihin annetaan oikeudet, klikkaa Tallenna
    • Valitut hankinnat listautuvat (voit poistaa niitä listalta ruksi-ikonilla)
  • Tallennuksen jälkeen tällä tunnuksella pääsee työstämään vain yllä määriteltyjä hankintoja, määriteltyjen käyttöoikeustasojen mukaisesti.

 

Käyttäjälisenssin muokkaaminen ja poistaminen

Klikkaa vasemman kehyksen kansiorakenteesta muokattavan tunnuksen nimeä, tunnuksen muokkaustila avautuu.

 

 

 • Tee tarvittavat muokkaukset (kts. uuden tunnuksen tekeminen)
 • Tunnuksen voi poistaa klikkaamalla vaaleansinisestä yläpalkista "Poista tunnus"

HUOM! Kun tunnus poistetaan, jäävät henkilön tiedot vielä yhteystietorekisteriin. Jos henkilö halutaan poistaa myös organisaation yhteystietorekisteristä, tehdään poisto ”Yhteystietorekisteri” -toiminnossa.


 • Tilapäinen sulkeminen voidaan tehdä valitsemalla "Tunnus"-pudotusvalikosta "Ei käytössä"
 • Klikkaa lopuksi "Tallenna"


Muut asetukset

Muut asetukset -toiminnolla voit määritellä, mikä moduuli avautuu oletuksena sisäänkirjautumisen jälkeen.


 

 • Ei oletusmoduulia
  • Sisäänkirjautumisen jälkeen oletuksena on etusivunäkymä
 • Kilpailutusjärjelmä
  •  Sisäänkirjautumisen jälkeen oletuksena on Kilpailutusjärjestelmä
 • Sopimushallinta
  • Sisäänkirjautumisen jälkeen oletuksena on Sopimushallinta

 


 Esitallennustekstit (Listaeditori)
*ADMIN-käyttäjien toiminnallisuus 

Tarjouspyynnölle, hankintapäätökselle, hankintasopimukselle, avauspöytäkirjalle sekä huutokaupalle voidaan määritellä esitallennustekstejä. Tämä toiminto on toiselta nimeltään listaeditori ja oikeudet esitallennustekstien hallintaan on automaattisesti ADMIN-tasoisilla tunnuksilla, sekä niillä käyttäjätunnuksilla joille on määritelty oikeus ”Listaeditori”-toimintoon kohdassa Käyttöoikeudet.


 


 


 • Valitse listaryhmän alta kohta jolle esitallennusteksti halutaan tallentaa 
  • Ryhmitelty ylätasojen (Hankintapäätös, Hankintasopimus, Tarjouspyyntö, Avauspöytäkirja, Sopimukset, Huutokauppa) alle tekstikenttien otsikkotietojen perusteella 
 • Valitse haluttu teksti (1) 
  • Valitse ”Uusi lista” (2), jonka jälkeen oikeaan sarakkeeseen avautuu valitun listan muokkaus.  
 • Kirjaa Listan nimi ja kuvaus (3) 
  • Listan nimi tulee valittavaksi ko. kentän alasvetovalikkoon 
 • Tallenna listaan tehdyt muutokset (4)  • Valitse listaryhmän alta kohta jota halutaan muokata tai tarkastella 
  • Ryhmitelty ylätasojen (Hankintapäätös, Hankintasopimus, Tarjouspyyntö, Avauspöytäkirja, Sopimukset, Huutokauppa) alle tekstikenttien otsikkotietojen perusteella 
 • Valitse haluttu teksti (1) 
  • Valitse muokattava/tarkasteltava lista (2), jonka jälkeen oikeaan sarakkeeseen avautuu valitun listan muokkaus.  
 • Muokkaa/tarkastele listan nimeä ja kuvausta (3) 
  • Lista voidaan myös poistaa kokonaan ”Poista lista” 
 • Valinnan jälkeen järjestelmä pyytää vahvistamaan poiston 
  • Tallenna listaan tehdyt muutokset tarvittaessa (4)
Esitallennustekstien käyttö ja lisääminen lennosta

Esitallennusteksteissä määritellyt tekstit tulevat valittaviksi ko. tekstikentän esitallennustekstien pudotusvalikkoon. Yhteen tekstikenttään voidaan liittää useita esitallennettuja tekstejä.


Käyttövinkki: Kaikki kilpailutuksen käyttäjät voivat tallentaa esitallennustekstejä samalla kun täyttävät lomaketta. Uuden esitallennustekstin saa tallennettua valitsemalla ”kytke päälle tekstin tallennus”, syöttämällä tekstin tekstikenttään ja valitsemalla ”tallenna”.

Valittuja tekstejä voi muokata tekstikentässä, jolloin muokkaukset koskevat tällöin vain ko. dokumenttia. Pysyvät muutokset tehdään "Listaeditorissa". Kaikki esitallennetut tekstit ovat kaikkien organisaation hankintahenkilöiden käytettävissä.


Vaihda salasana


Salasana vaihdetaan etusivun ”Asetukset” -valikosta, kohdasta ”Vaihda salasana”


 • Syötä vanha salasana 
 • Syötä uusi salasana kahteen kertaan 
  • Vahvista salasanan vaihtaminen ”Vaihda salasana” -painikkeella 
  • Mikäli et halua tallentaa muutoksia valitse ”Peruuta”
    


pilvi%20salasana.png


Tarjouspalvelun tekstit
*ADMIN-käyttäjien toiminnallisuus

*Ei käytössä HANSEL-asiakkailla 

 

Tarjouspalvelun tekstit -kohdassa organisaatio hallinnoi Tarjouspalvelu-portaalin tekstiosuuksista. Tekstit ovat hallittavissa: • Etusivun tekstit 
 • Omat tiedot 
 • Rekisteröidy 
 • Tarjouspyyntö 
 • Tarjouspyynnöt 
 • Salasana unohtunut

 

Tekstin muokkaus

Tekstikenttiin tulee perustettaessa oletustekstit, joita voidaan editoida tekstisisällön sekä muotoilujen osalta. 

 

Fontit:


 • Lihavoi 
 • Kursivoi 
 • Alleviivaa 

Otsikointi:


 • H1 – 1. tason alaotsikko 
 • H2 – 2. tason alaotsikko


Pyhäpäivät

*ADMIN-käyttäjien toiminnallisuus
Käyttäjä voi määritellä hankintayksikkökohtaisia pyhäpäiviä, jotka vaikuttavat järjestelmän toimintaan seuraavissa toiminnallisuuksissa.


 • Sähköinen huutokauppa (huutokaupan jatkoaika)
  • Sähköisen huutokaupan mennessä jatkoajalle (mikäli sellainen on huutokauppamäärittelyssä otettu käyttöön) ja huutokaupan jatkoajan sattuessa määritellylle pyhäpäivälle, siirtyy huutokaupan jatko automaattisesti seuraavalle arkipäivälle huutokauppa määrityksen mukaan.

Pyhäpäiväasetusten määrittely

 • Uuden pyhäpäivän lisäys
 • Klikkaa ”Uusi pyhäpäivä” –linkkiä 
 • Syöttölomake avautuu oikealle 
 • ”Päivämäärä”-kentässä valitse kalenterivalikosta päivämäärä 
 • ”Selite”-kenttään syötä haluttu tarkennus (esim. pyhäpäivän nimi) 
 • Klikkaa ”Tallenna” (→ saat varmistuksen tallenuksen onnistumisesta) Olemassa olevan pyhäpäivän muokkaus

 • Valitse vuosi alasvetovalikosta 
 • Alle avautuu valitulle vuodelle määritellyt pyhäpäivät 
 • Klikkaa muokattavaa pyhäpäivää  • Oikealle avautuu pyhäpäivän tiedot –lomake, jossa voit muokata päivämäärää ja selitettä 
 • Muokkauksen jälkeen klikkaa ”Tallenna”(→ saat varmistuksen tallenuksen onnistumisesta) 
 • Jos haluat poistaa pyhäpäivän, klikkaa ”Poista” (→ varmistusdialogissa klikkaamalla "OK" pyhäpäivä poistetaan, saat tästä varmistuksen)