Mikäli hinnalle asetetaan pistevaikutuksia, pitää asettaa tapa jolla hintaa kysytään:

 • Hinta kysytään yksikköhintana
 • Hinta lasketaan tarjouspyynnössä määritellyllä kaavalla 


 

Hinta kysytään yksikköhintana


Jos hinta kysytään yksikköhintana, muodostuu tarjoajan täytettäväksi automaattisesti kenttä, johon tarjoaja syöttää yksikköhinnan ja järjestelmä kertoo sen automaattisesti hankittavalla määrällä (jos määrä on määritelty).

 • Syötä hankinnan kohteet
 • Syötä määrä tai/ja yksikkö tarvittaessa
 • Valitse ”Hinta kysytään”
 • Valitse alasvetovalikosta ”Hinta kysytään yksikköhintana”

Kuva on sekä muokkausnäkymästä että tarjoajan lomakkeen esikatselunäkymästä.

 
Hinta kysytään tarjouspyynnössä määritellyllä kaavalla


Jos hinta kysytään tarjouspyynnössä määritellyllä kaavalla, asetetaan erikseen hinta-tyyppinen kriteeri. Hintatyyppinen kriteeri voidaan asettaa niin että se käsittelee hinnan kokonaishintana (vaihtoehto a) tai niin että sille asetetaan hintakaava kaavaeditorissa (vaihtoehto b).


a) Vaihtoehto

 • Syötä hankinnan kohteet
 • Syötä määrä tai/ja yksikkö tarvittaessa
 • Valitse ”Hinta kysytään”
 • Valitse alasvetovalikosta ”Hinta kysytään tarjouspyynnössä määritellyllä kaavalla”  

b) Vaihtoehto

 • Syötä hankinnan kohteet
 • Syötä määrä tai/ja yksikkö tarvittaessa
 • Valitse ”Hinta kysytään” 
 • Valitse alasvetovalikosta ” Hinta kysytään tarjouspyynnössä määritellyllä kaavalla” 


Esimerkissä hintakriteeri on asetettu seuraavasti:

 • Hankittavat kohteille on asetettu numeeriset kriteerit
  • Vanhempi asiantuntija hinta päivälle 
  • Nuorempi asiantuntija hinta päivälle 
 • Kokonaishinnalle on asetettu hinta-tyyppinen kriteeri, jolle asetetaan hintakaava 


HUOM! Kaavaeditori löytyy hinta-tyyppisen kriteeririvin päästä (valkoinen laatikko ja edessä teksti ”hankintakohtainen”).


 • Hintakriteeri voi olla kohdistettu yksittäisille kohteille, jolloin:
  • Ei voi olla hintakriteerejä, jotka on kohdistettu Yleisesti tai Kaikki kohteet 
  • Kaikilla kohteilla ei ole pakko olla hintakriteeriä, mutta niillä joilla sellainen on, saa olla vain yksi hintakriteeri per kohde 


  • Hintakriteeri voi olla kohderyhmän Yleinen kriteeri, jolloin:
  • Hintakaavaan liitetyt kriteerit eivät voi olla Kaikki kohteet -kohdistuksella 
  • Yksittäisen kohteen kriteerejä voi olla mahdollista käyttää omassa kaavassa, jos kohderyhmän sisäinen osatarjous ei ole sallittu 
  • Ei käytetä koskaan volyymipainotettua hintapisteytystä 
  • Ei sallita hintakriteerejä, jotka on kohdistuksella Kaikki kohteet tai tietylle kohteelle kohdistettuja 

 


 • Hintakriteeri voi olla kohderyhmän Kaikki kohteet -kohdistuksella, jolloin:
  • Toisin kuin kaikkien kohteiden kriteereillä yleensä, tällöin hintakriteerillä on pistevaikutus eli maksimipisteet tulevat kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteistä 
  • Ei sallita hintakriteerejä kohdistettuna yksittäisille kohteille 
  • Ei sallita kohderyhmän hintakriteeriä Yleinen -kohdistuksella 
  • Omassa kaavalla ei voi olla kriteerejä kohdistettuna yksittäisille kohteille 

 


C) vaihtoehto (hintaliite)

 • Järjestelmässä on mahdollista käyttää hintaliite -tyyppistä kriteeriä
  • Yhteen kohteeseen voi liittyä vain yksi hintaliite -tyyppinen kriteeri
  • Hintaliite -tyyppiselle kriteerille itselleen ei voi asettaa rivikohtaisia pisteitä, vaan pistevaikutus tulee hinnalle mahdollisesti asetettujen maksimipisteiden kautta
  • Hintaliite on aina pakollinen kriteeri eli tarjoajan on syötettävä hinta ja liitettävä hintaliite
  • Tarjouksia vertailtaessa hintaliite -kriteerille syötetty numeerinen arvo käsitellään tarjouksen hintana


Hinnan laskentaan käytettävä kaava


Hinta-tyyppisten kriteerien Pisteiden laskentatapa –sarakkeesta löytyy ikoni, josta saat avattua kaavaikkunan.


 • Kaavaikkunassa:
  • Kaavan esikatselu: 
   • Tästä näet muokkaamasi kaavan esikatselun (alussa tämä on tyhjä) 
   • Voit valita kaavasta kohdan: 
    • jonka perään haluat lisätä uuden kaavan osan 
    • jota haluat muokata 
    • jonka haluat poistaa 
  • Kaavan osan poistaminen: 
   • Valitse kaavasta haluamasi osa ja klikkaa Poista-ikonia 
   • Tyhjennä kaava –ikonilla voit poistaa kerralla koko kaavan 
  • Kaavan osan muokkaaminen tai uuden lisääminen: 
   • Valitse kaavasta se kohta, johon haluat tehdä lisäyksen 
   • Riippuen, missä vaiheessa kaavan muokkaamista olet: 
    • Syötä vakioarvo 
    • Lisää matemaattinen operaattori (plus, miinus, kertaa tai jaettuna) 
    • Lisää sulut (palvelu lisää automaattisesti sulut alkuun ja loppuun) 
    • Lisää kriteeri valikosta, johon syötettyä arvoa käytetään osana kaavaa 
  • Palvelu huomauttaa, jos muokkaamasi kaava on rakenteeltaan sellainen, että matemaattisten sääntöjen mukaan sen laskeminen ei ole mahdollista 
  • Tallenna muokkaukset klikkaamalla "Tallenna ja sulje" 


Ohjevideo hintakaavan sekä hinnattomien vertailuperuteiden muodostukseen: