Hintapisteiden määrittely "Pisteytys kohderiveittäin"-valintaperusteessa 


Kullekin kohderiville annetaan omat hinnan maksipisteet syöttämällä pisteet "Kohderivin hinnan maksimipisteet" -kenttään.
 • Vertailutaulukossa kohderivin hintapisteet lasketaan normaalilla hinnanlaskentakaavalla
Hintapisteiden määrittely "Pisteytys kohderyhmittäin"-valintaperusteessa


Kullekin kohderyhmälle annetaan omat hinnan maksipisteet syöttämällä pisteet "Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet" -kenttään.

 • Vertailutaulukossa kunkin kohderyhmän hintapisteet lasketaan erikseen normaalilla hinnanlaskentakaavalla ottaen huomioon kohderyhmän tuote/palvelurivien yhteishinta hankintamäärillä painotettuna 
Hintapisteiden määrittely "Pisteytys kokonaishankintana"-valintaperusteessa

 • Koko hankinnalle (kaikille määritellyille kohderyhmille) annetaan yksi yhteinen hinnan maksimipiste syöttämällä pisteet "Kokonaishinnan maksimipisteet" -kenttään 
 • Vertailutaulukossa hintapisteet lasketaan normaalilla hinnanlaskentakaavalla ottaen huomioon kaikkien kohderyhmien tuote/palvelurivien yhteishinta hankintamäärillä painotettuna 
Tärkeysjärjestyksen määrittely "Tärkeysjärjestys"-valintaperusteessa

Jos vertailussa ei haluta käyttää pisteytystä, voidaan vertailuperuste asettaa ”Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä”-valinnalla.

 • "Valinnan tärkeysjärjestys" -kohta on sivun lopussa 
  • Lisää tärkeysjärjestysrivi kohdasta ”Lisää järjestystieto” 
  • Muokkaa tärkeysjärjestystä kohdasta ”Muokkaa tärkeysjärjestysrivejä” 
   • Vaihda tärkeysjärjestysrivien järjestystä ylös/alas nuolilla 
   • Luo uusi rivi valitun rivin yläpuolelle koukkunuolesta 
   • Poista rivi ruksi-ikonista  
Laadun maksimipisteet


Laatupisteet voidaan asettaa kahdella eri tavalla.

 1. Rivikohtaisia absoluuttisia laatupisteitä 
 2. Laadun maksimipisteet (kohderyhmittäin, kohderiveittäin ja kokonaishankinnalle kts. hintapisteiden määrittely)  

Rivikohtaiset absoluuttiset laatupisteet


Jos ko. ”Laadun maksimipisteet” –kenttä jätetään tyhjäksi, tarjoajat saavat laadun pisteensä

absoluuttisina siten, miten ne on ko. kriteeririveille määritetty.

 • Jos laadun kriteeririvillä käytetään ”suhde suurimpaan” tai ”suhde pienimpään” laskentatapoja, tapahtuu näiden rivien osalta laatupisteiden skaalaus ko. kaavan mukaisesti 

Laadun maksimipisteet


Jos ”Laadun maksimipisteet”-kenttään määritetään pisteet, suorittaa järjestelmä laatupisteiden skaalauksen, jolloin eniten rivikohtaisia laatupisteitä saanut tarjoaja saa laadulle määritetyt maksimipisteet.

 • Muut tarjoajat saavat laatupisteensä ”suhde suurimpaan”-kaavalla suhteutettuna