Hankinnan kohteen kriteerien laadinta aloitetaan kohderyhmien asettelulla. Kohderyhmällä tarkoitetaan osa-aluetta/positiota/hankittavaa kokonaisuutta, jolla on ylätaso (ryhmän otsikko) sekä alatasoja (hankittavia kohteita). Hankinnan kohteet voidaan luoda manuaalisesti tai tuoda Excel-importilla.


HUOM! Kohteiden määrittely eroaa pieniltä osin sen suhteen, mikä neljästä valintaperusteesta oli valittu käytettäväksi. Valintaperuste on valittava ennen kohteiden/kriteerien määrittelyn aloittamista ja on hyvä huomioida, että valintaperustetta ei voi vaihtaa lennosta toiseen.


 

Hankinnan kohteiden luonti (vertailuperusteena kokonaishankinta tai kohderyhmittäinen hankinta)

 

Luodaan kohderyhmä ”Lisää kohderyhmä” -painikkeella, jonka jälkeen muokkausikkuna avautuu.

 • Anna kohderyhmälle nimi isoon tekstikenttään (esimerkissä: Asiantuntijapalvelut)
 • Jos haluat sallia osatarjoukset kohderyhmän sisällä, ruksaa kohta "Osatarjoukset kohderyhmän sisällä sallittu"
  • Tämä tarkoittaa sitä, että Tarjouspalvelu.fi:ssä toimittaja voi tarjota vain haluamiaan ryhmän tuotteita. Muussa tapauksessa toimittajan on aina tarjottava kaikkia ryhmän tuotteita. 
  • Tällöin kohderyhmän pisteytys tehdään volyymipainoitettuna ks. vertailutaulukko.
 • Lisää kyseiseen kohderyhmään kuuluva tuote/palvelu kohdasta ”Lisää uusi kohde”
  • Tuotteen/palvelun nimi (esimerkissä: vanhempi asiantuntija, nuorempi asiantuntija)
  • Hankittava määrä tai ennakoitu määrä
   • Jos jätetään tyhjäksi, vertailussa käytetään määrää 1
  • Yksikkö, minkä mukaan hintaa kysytään
   • Kohderivin voi poistaa ruksi-ikonista


 • Kohderyhmää/-riviä voi muokata toiminnolla ”muokkaa kohderyhmää”
 • Kohderyhmän voi poistaa toiminnolla ”poista kohderyhmä”
   
Hankinnan kohteiden luonti (vertailuperusteen kohderivittäinen hankinta)


Hankinnan kohteiden luonti kohderivittäisessä valintaperusteessa tehdään kuten edellä, mutta hankinnan kohteiden lisääminen aloitetaan suoraan valitsemalla ”Lisää kohderivi”.


Lataa hankinnan kohteet Excel-tiedostosta


Hankittavat kohteet voidaan tuoda määrämuotoisella Excel-pohjalla.

 • Valitse ”Lataa hankinnan kohteet Excel-tiedostosta”
  • Avautuvasta ikkunasta voidaan ladata määrämuotoinen tuontipohja ”lataa pohja”
   • Hankinnan kohteet määritellään määrämuotoiseen tuontipohjaan
  • ”Valitse tiedosto” -painikkeella määrämuotoinen pohja tuodaan takaisin järjestelmään

 Määrämuotoisen Excel-pohjan täyttäminen


Excelissä on määrämuotoiset kentät, joihin täytetään tarvittavat tiedot. Exceliin on pakko täyttää A- ja B-sarakkeen tiedot, mutta muilta osin täytettävät kentät ovat vapaavalintaisia. Jos kenttiin täytetään tietoa, siirtyvät ne ko. otsikoiden alle hankinnan kohteisiin.

 • A-sarakkeeseen määritellään, onko rivi (R) ryhmä vai (T) tunniste
  • Kts. vastaava asettelu kohdasta ”lisää kohderyhmä”
 • B-sarakkeeseen määritellään kohteen nimi
 • C-sarakkeeseen määritellään hankittava määrä
 • D-sarakkeeseen määritellään yksikkö
 • F-sarakkeeseen määritellään tuotekoodi
 • G-sarakkeesta eteenpäin voidaan luoda omia lisäsarakkeita, jotka näkyvät hankinnan kohteissa lisätietona
Ohjevideo Hankinnan kohteiden excel-tuonti: