Tässä osiossa:


Hankinnan kohteen kriteerit Hankinnan kohteen kriteerit -osiossa määritellään tarjoajan täyttölomakkeisto hankinnan kohteista ja niihin liittyvistä kriteereistä. Osiossa laaditaan samalla tarjousten vertailuperusteet eli pisteet/painoarvot sekä näiden laskentatavat. Nämä tulevat myös näkyviin vertailutaulukolle.  


Lisää kohderyhmä


Hintapisteiden määrittely, kun vertailuperusteena käytetään pisteytystä


Tärkeysjärjestyksen määrittely "Tärkeysjärjestys"-valintaperusteessa


Laadun maksimipisteet


Hankinnan kohteen kriteerit


Kullekin kohderiville tai kohderyhmälle määritellään haluttu määrä tarvittavia kriteerejä.


Kriteerit voivat olla:

 • Pyydettäviä tietoja
 • Kohteelle asetettavia vaatimuksia
 • Valintaperusteeseen vaikuttavia tekijöitä
 • Tiedoksiannettavia asioita
 • Sekä myös jäsentäviä väliotsikoita


Luo uusi kriteeri kohdasta ”Lisää kohderyhmän kriteeri” tai kohderivittäisessä ”Lisää kohderivin kriteeri”.


 • Määrittele kriteerin kohdistus
  • Valitse, mitä tuote-/palveluriviä kriteeri koskee 
  • Yleinen: Kriteeri koskee koko kohderyhmää yleisesti 
  • Kaikki kohteet: kriteeri kysytään tuoteryhmän jokaisen tuote/palvelurivin kohdalla (näitä kriteerejä ei voi pisteyttää) 
 • Syötä kriteerille nimi  
  • Klikkaa kentän perässä olevaa ”Laajenna kenttä” ikonia, jos haluat syöttää pidemmän tekstin 

 
Kriteerityypit

 

Kriteerityypillä määritellään, millaista tietoa tarjoaja voivat syöttää ko. kohtaan täyttäessään sähköistä tarjouslomaketta.


Kriteereille voidaan asettaa pakottavia vaatimuksia, jolloin tarjoajan on pakko syöttää tietoa tai vastata tietyllä tavalla, jotta tarjouspyynnölle asetetut minimivaatimukset täyttyvät (poikkeuksena tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset).


Valitse kriteerin tyyppi

 • Numeerinen
  • Tarjoaja syöttää numeerista tietoa
  • Mahdollisuus määritellä minimi- ja/tai maksimiarvot
  • Mahdollisuus määritellä kentän pääte (esim. kg, kpl, h, pv)
  • Mahdollisuus laittaa pakolliseksi kohdasta ”syöttö vaaditaan”
 • Ladattava
  • Tarjoaja lataa tiedoston
  • Mahdollisuus laittaa pakolliseksi kohdasta ”lataus vaaditaan”
 • Kyllä/ei
  • Tarjoaja vastaa kyllä tai ei
  • Mahdollisuus laittaa kyllä-vastaus pakolliseksi kohdasta ”kyllä vaaditaan”
 • Teksti
  • Tarjoaja syöttää vapaata tekstiä
  • Mahdollisuus laittaa pakolliseksi kohdasta ”syöttö vaaditaan”
 • Tiedoksi
  • Tekstiä tiedoksi tarjoajalle, ei pyydetä vastausta
 • Väliotsikko
  • Vaatimuksia jäsentäviä ja selkeyttäviä väliotsikoita
 • Valikko
  • Pudotusvalikko, josta toimittaja voi valita yhden vaihtoehdon
  • Mahdollisuus laittaa pakolliseksi kohdasta ”valinta vaaditaan”
  • Lisää valikko kriteeri klikkaamalla ”muokkaa valikkorivejä” -ikonia
 • Kirjoita selite
 • Lisää valikkorivi kohdasta ”Lisää valikkorivi”
 • Lisää vaihtoehdot kriteerille valitsemalla ”Liitä kriteerille” • Monivalintavalikko
  • Valikko, josta toimittaja voi valita yhden tai useamman vaihtoehdon
  • Mahdollisuus laittaa pakolliseksi kohdasta ”valinta vaaditaan”
  • Valikkovaihtoehdot luodaan kuten kuvattu yllä
 • Hinta
  • Ei/kyllä
   • Tarjoaja vastaa ei tai kyllä
   • Mahdollisuus laittaa ei-vastaus pakolliseksi kohdasta ”ei vaaditaan”
 • Hintaliite
  • Tarjoaja syöttää hinnan ja hintaliitteen. Molempien tulee olla syötettynä, jotta tarjouksen lähettäminen on mahdollista
  • Jotta hintaliite -kriteeriä voi käyttää hinnan kysymiseen, tulee olla tehtynä valinta "hinta kysytään tarjouspyynnössä määritellyllä kaavalla"
  • Hintaliite -kriteerille on mahdollista syöttää nimi ja kentän pääte, mutta sille ei vo syöttää kriteerikohtaista pisteytystä. Pistevaikutus tulee mahdollisesti asetettavien hinnan maksimipisteiden kautta
  • Yhteen kohteeseen voi kohdistua vain yksi hintaliiteKriteereiden pisteyttäminen


Muokkausnäkymässä voidaan asettaa kriteereille maksimipisteitä. Pisteet asetetaan syöttämällä maksimipiste -kenttään kriteerin maksimipisteet, jonka jälkeen ruudusta liikutaan eteenpäin tabulaattori-painikkeella tai klikataan hiiren kursoria muokkausnäkymässä. Tämän jälkeen pisteiden lasketapa-valikosta voidaan valita millä tavalla pisteet lasketaan.
Asetettava pisteiden laskentatapa riippuu kriteerityypistä 

 • Numeerinen
  • Automaattinen pistelaskenta
   • Määritellään automaattinen pistelaskenta avautuvaan valikkoon
  • Manuaalinen pisteiden syöttö
   • Pisteet syötetään vertailutaulukolle
  • Suhde pienimpään (automaattinen)
  • Suhde suurimpaan (automaattinen)
 • Ladattava
  • Manuaalinen pisteiden syöttö
   • Pisteet syötetään vertailutaulukolle
 • Kyllä/ei
  • Automaattinen pistelaskenta
   • Kyllä -vastauksesta saa maksimipistemäärän
   • Ei -vastauksesta ei saa pisteitä
  • Manuaalinen pisteiden syöttö
   • Pisteet syötetään vertailutaulukolle
 • Teksti
  • Manuaalinen pisteiden syöttö
   • Pisteet syötetään vertailutaulukolle
 • Tiedoksi
  • Manuaalinen pisteiden syöttö
   • Pisteet syötetään vertailutaulukolle
 • Väliotsikko
  • Ei voida pisteyttää
 • Valikko
  • Pisteet asetetaan valikkopisteytyksen määrittelyssä
 • Monivalintavalikko
  • Pisteet asetetaan valikkopisteytyksen määrittelyssä
 • Hinta
  • Vertaillaan aina suhde pienimpään (automaattinen) kaavalla
 • Ei/kyllä
  • Automaattinen pistelaskenta
   • Ei -vastauksesta saa maksimipistemäärän
   • Kyllä -vastauksesta ei saa pisteitä
  • Manuaalinen pisteiden syöttö
   • Pisteet syötetään vertailutaulukolle
 • Hintaliite
  • Kriteerille ei ole mahdollista asettaa suoraan pisteytystä. Pistevaikutus tulee mahdollisesti hinnan maksimipisteiden kautta, jos kyseiseen kenttään on määritelty arvo


Katso myös: Hinta kysytään valinta ja hintakriteeriKriteereiden järjestäminen ja poistaminen


 • Vie valinnat kriteeriryhmäksi:
  • Valitse rivit, jotka haluat viedä kriteerityhmäksi kriteerikirjastoon ja valitset ”Vie valinnat kriteeriryhmäksi”  
 • Lisää uusi rivi kriteerin yläpuolelle:
  • Valinnalla saadaan lisättyä uusi rivi kriteerin yläpuolelle 
 • Järjestä kriteeririvit:
  • Nuolipainikkeilla voidaan järjestää kriteereitä 
 • Poista kriteeri:
  • Poista kriteeri punaisesta rastista
Katso myös: Dynaamiset lisätietokentät


Kriteereiden kopiointi


Kopioi kriteeri -toiminnolla voidaan kopioida kohderyhmän kriteereitä.

 • Valitse kohderyhmästä kopioitavat kriteerit 
  • Valitse ne kriteerit, jotka haluat kopioida  

HUOM! Hintakriteerejä ei voi kopioida kohderyhmästä toiseen.

 • Valitse kohderyhmät, joihin kriteerit kopioidaan 
  • ”Kopioi kriteerit”  
Yleiset/yhteiset kriteerit

 

Tarjouspyyntöä laadittaessa voidaan hankinnan kohteille asettaa vertailuperusteesta riippuen joko yhteisiä (Kohderiveittäin ja Kohderyhmittäin) tai yleisiä (Kokonaishankinta ja Tärkeysjärjestys) kriteereitä.


Yleiset kriteerit (Kokonaishankinta ja Tärkeysjärjestys)


Kokonaishankinnassa ja tärkeysjärjestysperusteisessa hankinnassa voidaan asettaa yleisiä kriteereitä. Nämä ovat kriteereitä, jotka liittyvät hankintaan yleisesti eivätkä kohdistu yksittäisille tuotteille tai palveluille.

 • Yleiset kriteerit asetetaan samalla periaatteella kuin suoraan hankinnan kohteisiin kohdistuvat kriteerit

 Kuvassa esimerkki, miltä yleiset kriteerit näyttävät vertailunäkymässä.
Yhteiset kriteerit (Kohderiveittäin ja Kohderyhmittäin)

Kohderivittäisessä ja kohderyhmittäisessä hankinnassa voidaan asettaa yhteisiä kriteereitä, jotka koskevat kaikkia ryhmiä/rivejä ja ne otetaan kussakin ryhmässä/rivissä huomioon vertailuvaiheessa.

 • Yhteiset kriteerit asetetaan samalla periaatteella kuin suoraan hankinnan kohteisiin kohdistuvat kriteerit
  • Tähän kohtaan annetut pisteet huomioidaan automaattisesti kaikissa määritellyissä kohderiveissä tai kohderyhmissä (tällöin kohderyhmien maksimipisteet tulee määritellä Yhteisten kriteerien yhteispistemäärän verran pienemmiksi)

Kuvassa esimerkki, miltä yhteiset kriteerit näyttävät vertailunäkymässä.