Hankinnan tunniste


Järjestelmä antaa automaattisesti hankinnalle tunnistenumeron. Tunnistetta voidaan tarvittaessa muokata. Esimerkiksi diaarinumeroa voidaan käyttää hankinnan tunnisteena. 
Viimeinen näkyvissäoloajankohta Tarjouspalvelussa 

*vain EU-ennakkoilmoituksissa

 • Merkitse, mihin asti ilmoitus on nähtävissä Tarjouspalvelussa

Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä 

 • Ohjevideo, jossa käydään läpi vertailuperusteiden määrittely


HUOM! Uuden kriteeristön mukaisen valintaperusteen määrittelyn ohjeet löytyvät täältä.


Valitse, kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot:

 • Syöttölomakkeella (jonka tiedot määrittelet pääkohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit"), tämä normaali ja suositeltava tapa
 • Ilman syöttölomaketta (eli pelkästään tarjoajan liittämässä tarjousdokumentissa, tällöin ei luoda tarkkoja kriteerejä pääkohdassa Hankinnan kohteen kriteerit) 

HUOM! halutessasi voit määritellä kriteereihin vain manuaaliset pisteytykset ja pyytää erillisen hinnastoliitteen ”perinteisellä” tavalla. 

 Hankintamenettely


Osatarjoukset kohderyhmittäin sallittu

 • Valitse, sallitaanko osatarjoukset kohderyhmittäin
  • Kohdassa oletuksena valinta ”Ei” 
  • Jos valitaan ”Kyllä”, osatarjoukset kohderyhmittäin on sallittu ja tarjoajat voivat jättää kokonaan tarjoajamatta hankinnan kohderyhmiä. Tämä tarkoittaa, että he voivat sulkea halutut hankinnan kohderyhmiä/kohderivejä ei tarjotuksi Tarjouspalvelu-portaalissa, mutta kaikkia hankittavia kohteita kohderyhmän sisällä on tarjottava

  

HUOM! Jos halutaan sallia kohderyhmän sisällä osatarjoukset, tämä komento annetaan järjestelmälle ”Hankinnan kohteen kriteerit” -välilehdellä kohderyhmän muokkausnäkymässä ”Osatarjoukset kohderyhmän sisällä sallittu”. 


HANSEL-toiminnallisuus:

Vastaanotetaan tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset

 • Valitse, hyväksytäänkö tarjouspyynnön vastainen tarjous
  • Kohdassa oletuksena valinta "Ei"
  • Jos valitaan "Kyllä", kyseinen teksti tulee tarjouspyynnön pdf-dokumentille ja järjestelmästä poistetaan kaikki kriteereihin liittyvät tarkastukset, jolloin tarjoahan ei tarvitse täyttää tarjouspyynnössä asetettuja minimivaatimuksea, jotta tarjouksen lähetys on mahdollista.

Käytetään kahden kuoren menettelyä

 • Valitse, käytetäänkö hankinnassa kahden kuoren menettelyä
  • Kohdassa oletuksena valinta ”Ei” 
  • Jos valitaan ”Kyllä”, vertailu tehdään kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan kaikki muut tekijät paitsi hinta, jonka jälkeen siirrytään hintavertailuun. Menettelyn tarkoituksena on lisätä hankintaprosessin objektiivisuutta, jolloin hintatiedot eivät ohjaa laatuvertailun tekemistä. 

 Lisätiedot

Määrittele ajankohta, mihin mennessä lisätietokysymykset on lähetettävä hankintayksikölle Tarjouspalvelu.fi -portaalista:

 • Syöttämällä päivämäärät muodossa pv.kk.vuosi tai valitsemalla päivät kalenteripainikkeesta avautuvasta pop-up-ikkunasta
 • Tai syöttämällä päivien määrä (numeroina), kuinka monta päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista kysymykset on lähetettävä
 • Tai valitsemalla määräajaksi tarjouspyynnön määräajan HUOM! Tämä vaihtoehto on käytössä vain testiympäristössä. 


HUOM! Toimittaja ei voi lähettää lisätietokysymyksiä Tarjouspalvelu.fi -portaalista kun asetettu määräaika on päättynyt.


Tarvittaessa syötä lisätietoa kysymiseen liittyen (tässä voi olla esim. tieto, milloin hankintayksikkö tulee antamaan vastaukset):

 Liikesalaisuustiedot


Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa (Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteen tietojen syöttö- välilehdellä). 

 • Kyllä
  • Tarjoaja voi ehdottaa haluamiansa tietoja liikesalaisuuksiksi. 
 • Ei
  • Tarjoaja ei voi ehdottaa liikesalaisuuksia