Valmiiksi luotuja soveltuvuusvaatimuksia voi viedä ryhmäksi kriteerikirjastoon myöhempää käyttöä varten.  

  • Valitse kriteerikirjastoon vietävät vaatimukset ja klikkaa ”Vie valinnat kriteeriryhmäksi” 
  • Voit myös valita kaikki luodut rivit komennolla ”valitse kaikki”   • Anna kriteeriryhmälle nimi kohdassa ”Kriteeriryhmän nimi” 
  • Valitse kriteeriryhmän tyyppi 
    • Kelpoisuuskriteeriryhmä (soveltuvuusvaatimukset) 
    • Hankinnan kriteeriryhmä (kriteeri hankinnan kohteisiin) 
  • Tallenna kriteeriryhmä 
  • Voit palata takaisin tarjouspyyntöön