Tarjouspyynnön laatijalla on mahdollisuus määritellä tarjouspyynnön kriteerikysymyksiin dynaamisia kenttiä, joihon tarjoaja voi antaa haluamansa määrän teksti-tyyppisiä vastauksia. Tarjoajan lisäämät rivit eivät vaikuta millään tavoin pisteytykseen. Tarjouspyynnön laatija määrittää mahdollisuuden dynaamisten lisätietokenttien käyttöön valitsemalla ko. kriteerin kohdalla ”dynaamiset lisätietokentät”.  Tarjousportaalissa tämä ilmenee siten, että tarjoaja voi lisätä haluamansa määrän vastausrivejä ja syöttää kuhunkin niihin tekstityyppisen vastauksen. Lisätyt tietorivit näytetään myös vertailussa ko. tarjoajan kohdalla.