Soveltuvuusvaatimuksiin laaditaan tarjoajaan tai tarjoukseen liittyviä vaatimuksia tai muita kysymyksiä. Osiossa määritellyistä tiedoista muodostuu automaattisesti lomakesivu Tarjouspalvelu.fi:hin "Kelpoisuusvaatimukset"-välilehdelle, jossa toimittaja vastaa tässä määriteltyihin kysymyksiin.


Kansallisilla lomakkeilla soveltuvuusvaatimukset ovat nimeltään kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Kansallisen hankintailmoituksen uudistuessa uudelle ulkoasulle osion nimi vaihtuu soveltuvuusvaatimuksiksi.Johdanto

Voit valita johdannon soveltuvuusvaatimuksille esitallennetuista teksteistä tai kirjaamalla johdannon tekstikenttään.

Luo soveltuvuusvaatimukset
 • Luo uusi soveltuvuusvaatimus kohdasta ”Lisää uusi vaatimus”  
Kirjoita haluttu vaatimus kenttään ”Kelpoisuusvaatimus”  
 • Kentän saa suuremmaksi nuoli-painikkeesta, jolloin voit kirjoittaa pidemmän tekstin  

Valitse soveltuvuusvaatimuksen kentän tyyppi
 • Numeerinen  
  • Tarjoaja syöttää numeerista tietoa 
  • Mahdollisuus määritellä minimi- ja/tai maksimiarvot  
  • Mahdollisuus määritellä kentän pääte 
  • Mahdollisuus laittaa pakolliseksi kohdasta ”syöttö vaaditaan” 
 • Ladattava
  • Tarjoaja lataa tiedoston 
  • Mahdollisuus laittaa pakolliseksi kohdasta ”lataus vaaditaan” 
 • Kyllä/ei
  • Tarjoaja vastaa kyllä tai ei 
  • Mahdollisuus laittaa kyllä-vastaus pakolliseksi kohdasta ”kyllä vaaditaan” 
 • Teksti
  • Tarjoaja syöttää vapaata tekstiä 
  • Mahdollisuus laittaa pakolliseksi kohdasta ”syöttö vaaditaan” 
 • Tiedoksi
  • Tekstiä tiedoksi tarjoajalle, ei pyydetä vastausta 
 • Väliotsikko
  • Vaatimuksia jäsentäviä ja selkeyttäviä väliotsikoita 
 • Valikko
  • Pudotusvalikko, josta toimittaja voi valita yhden vaihtoehdon 
  • Mahdollisuus laittaa pakolliseksi kohdasta ”valinta vaaditaan” 
  • Lisää valikko kriteeri klikkaamalla ”muokkaa valikkorivejä” -ikonia


 • Kirjoita selite  
 • Lisää valikkorivi kohdasta ”Lisää valikkorivi” 
 • Lisää vaihtoehdot kriteerille valitsemalla ”Liitä kriteerille”


 • Monivalintavalikko
  • Valikko, josta toimittaja voi valita monta vaihtoehtoa 
  • Mahdollisuus laittaa pakolliseksi kohdasta ”valinta vaaditaan” 
  • Valikkovaihtoehdot luodaan kuten kuvattu yllä 
 • Ei/kyllä
  • Tarjoaja vastaa ei tai kyllä 
  • Mahdollisuus laittaa ei-vastaus pakolliseksi kohdasta ”ei vaaditaan” 
Kirjoita vaatimukseen liittyvää mahdollista lisätietoa kenttään ”Lisätietoa”
  • Poista rivi punaisesta raksista
 • Lisää uusi soveltuvuusvaatimus rivin yläpuolelle nuoli-ikonista
 • Muokkaa rivien järjestystä nuolinäppäimillä