Tässä osiossa:

Siirtyminen ilmoituskansionäkymään ja ilmoituksen valinta 
Ilmoitusten tunnisteet


Siirtyminen ilmoituskansionäkymään ja ilmoituksen valinta


Siirry kansionäkymään klikkaamalla ylänavigaatiosta ”Kilpailutusjärjestelmä”. Kansionäkymän vasemmassa kehyksessä ovat ilmoituskansiot. Kunkin kansion nimen perässä on suluissa kyseisen kansion sisältämien kilpailutusten kappalemäärä. Kansiolistauksen alapuolelta löytyy kaikkien kilpailutusten yhteismäärä.

 • Vasempaan kehykseen avautuu kansioiden puunäkymä.
 • Keskimmäiseen kehykseen avautuu listaus ko. kansion kilpailutuksista
  • Voit järjestää listausta klikkaamalla haluamaasi sarakeotsikkoa (tunniste, ilmoitus, aloitettu, tekijä)
  • Valitse listauksesta haluttu tarjouspyyntö
 • Kun tarjouspyyntö on valittuna, oikeaan kehykseen avautuu ko. kilpailutuksen tiivistelmänäkymä

 Ilmoitusten selaaminen


Keskeneräiset-kansio


Kansioon listautuvat kaikki työn alla olevat julkaisemattomat tarjouspyynnöt.


Valitun kilpailutuksen osalta voit:

 • Jatkaa tarjouspyynnön laatimista ("Muokkaa ilmoitusta")
 • Tarkastella tarjouspyynnön PDF-dokumenttia ("Avaa ilmoitus PDF-muodossa")
 • Tehdä uuden kilpailutuksen tarjouspyynnön pohjalta ("Tee uusi ilmoitus tämän pohjalta")
 • Tehdä EU-hankintailmoituksen EU-ennakkoilmoituksen pohjalta (”Tee hankintailmoitus tämän ennakkoilmoituksen pohjalta”)
 • Tehdä EU-jälki-ilmoituksen EU-hankintailmoituksen pohjalta (”Tee jälki-ilmoitus tämän hankintailmoituksen pohjalta”)
 • Poistaa tarjouspyynnön ("Poista ilmoitus")
 • Tarkastella ja tallentaa ko. kilpailutuksen kaikkia tallentuneita dokumentteja ("Dokumentit")
 • Käydä sisäistä keskustelua kilpailutuksesta (”Sisäinen keskustelu”)


Voimassa olevat -kansio


Kansioon listautuvat kaikki julkaistut käynnissä olevat kilpailutukset, joiden määräaika ei ole mennyt umpeen.


Valitun kilpailutuksen osalta voit:

 • Hallinnoida kysymyksiä/vastauksia ("Kysymysten hallinta")
 • Katsoa ketkä ovat tutustuneet tarjouspyyntöön ("Ilmoitukseen tutustuneet")
 • Lähettää muita viestejä tarjouspyyntöön tutustuneille ("Lähetä viesti")
 • Muokata tarjouspyyntöä ("Muokkaa")
 • Keskeyttää hankinnan ("Keskeytä")
 • Tarkastella tarjouspyynnön PDF-dokumenttia ("Avaa ilmoitus PDF-muodossa")
 • Tehdä uuden kilpailutuksen tarjouspyynnön pohjalta ("Tee uusi ilmoitus tämän pohjalta")
 • Tehdä EU-hankintailmoituksen EU-ennakkoilmoituksen pohjalta (”Tee hankintailmoitus tämän ennakkoilmoituksen pohjalta”)
 • Tehdä EU-jälki-ilmoituksen EU-hankintailmoituksen pohjalta (”Tee jälki-ilmoitus tämän hankintailmoituksen pohjalta”)
 • Tarkastella ja tallentaa ko. kilpailutuksen kaikkia tallentuneita dokumentteja ("Dokumentit")
 • Käydä sisäistä keskustelua kilpailutuksesta (”Sisäinen keskustelu”)
 • Kopioida linkin, joka viittaa kyseiseen tarjouspyyntöön Tarjouspalvelussa


Päättyneet-kansio


Kansioon listautuvat kaikki kilpailutukset, joiden määräaika on mennyt umpeen, mutta joita ei vielä ole kuitattu suljetuiksi tai siirretty Puitejärjestelyksi.


Valitun kilpailutuksen osalta voit: 

 • Muodostaa avauspöytäkirjan ensimmäisellä avauskerralla ("Saapuneet tarjoukset")
 • Syöttää paperitarjouksia ennen ensimmäistä avauskertaa ("Syötä paperitarjouksia")
 • Listata saapuneet tarjoukset, tutustua niihin ja liitedokumentteihin ja vahvistaa tarjousten kelvollisuuden avauspöytäkirjan muodostamisen jälkeen ("Saapuneet tarjoukset")
 • Siirtyä vertailutaulukkoon ja valitsemaan toimittajan/toimittajat tarjousten kelpoisuuden vahvistamisen jälkeen ("Muokkaa vertailua" tai "Tarjousten vertailu")
 • Luoda tai tuoda hankintapäätösdokumentin toimittajien valinnan jälkeen ("Hankintapäätös")
 • Lähettää hankintapäätöksen tiedoksiannon (hankintapäätöksen luonnin/tuonnin sekä päätöksen tallennuksen jälkeen avautuu tiedoksianto-ikkuna automaattisesti)
 • Luoda tai tuoda hankintasopimuksen toimittajakohtaisesti hankintapäätöksen tiedoksiannon lähetyksen jälkeen ("Hankintasopimus")
 • Sulkea kilpailutuksen ja siirtää sen Arkistokansioon hankintapäätöksen tiedoksiannon lähetyksen jälkeen ("Arkisto-kansioon")
 • Siirtää kilpailutuksen Puitejärjestely-tilaan, jos määritelty puitejärjestelyksi ("Puitejärjestelyt-kansioon")
 • Tarkastella ja tallentaa ko. kilpailutuksen kaikkia tallentuneita dokumentteja ("Dokumentit")
 • Käydä sisäistä keskustelua kilpailutuksesta (”Sisäinen keskustelu”)
 • Tarkastella tarjouspyynnön PDF-dokumenttia ("Avaa ilmoitus PDF-muodossa")
 • Tehdä uuden kilpailutuksen tarjouspyynnön pohjalta ("Tee uusi ilmoitus tämän pohjalta")
 • Tehdä EU-hankintailmoituksen EU-ennakkoilmoituksen pohjalta (”Tee hankintailmoitus tämän ennakkoilmoituksen pohjalta”)
 • Tehdä EU-jälki-ilmoituksen EU-hankintailmoituksen pohjalta (”Tee jälki-ilmoitus tämän hankintailmoituksen pohjalta”)


Huutokauppa-kansio


Kansioon listautuvat kaikki kilpailutukset, joissa on huutokauppa.

Päätason alapuolelta löytyvät kaikki huutokaupat tilan mukaisista kansioista


Valitun huutokaupan osalta voit tehdä huutokaupan tilasta riippuen seuraavia toimintoja:

 • Listata saapuneet tarjoukset, tutustua niihin ja liitedokumentteihin ja vahvistaa tarjousten kelvollisuuden avauspöytäkirjan muodostamisen jälkeen ("Saapuneet tarjoukset")
 • Siirtyä vertailutaulukkoon ja valitsemaan toimittajan/toimittajat tarjousten kelpoisuuden vahvistamisen jälkeen ("Muokkaa vertailua" tai "Tarjousten vertailu")
 • Lähettää välipäätöksen ("Välipäätös")
 • Lähettää huutokauppakutsun alkavaan huutokauppaan ("Huutokauppakutsu")
 • Seurata huutokaupan vaiheita ("Vaiheet")
 • Seurata käynnissä olevaa huutokauppaa ("Huutokaupparaportti")
 • Luoda tai tuoda hankintapäätösdokumentin toimittajien valinnan jälkeen ("Hankintapäätös")
 • Lähettää hankintapäätöksen tiedoksiannon (hankintapäätöksen luonnin/tuonnin sekä päätöksen tallennuksen jälkeen avautuu tiedoksianto-ikkuna automaattisesti)
 • Luoda tai tuoda hankintasopimuksen toimittajakohtaisesti hankintapäätöksen tiedoksiannon lähetyksen jälkeen ("Hankintasopimus")
 • Sulkea kilpailutuksen ja siirtää sen Arkistokansioon hankintapäätöksen tiedoksiannon lähetyksen jälkeen ("Arkisto-kansioon")
 • Tarkastella ja tallentaa ko. kilpailutuksen kaikkia tallentuneita dokumentteja ("Dokumentit")
 • Käydä sisäistä keskustelua kilpailutuksesta (”Sisäinen keskustelu”)
 • Tarkastella tarjouspyynnön PDF-dokumenttia ("Avaa ilmoitus PDF-muodossa")
 • Tehdä uuden kilpailutuksen tarjouspyynnön pohjalta ("Tee uusi ilmoitus tämän pohjalta")


Neuvottelumenettely-kansio


Kansioon listautuvat kaikki kilpailutukset, joissa menettelynä on neuvottelumenettely. 


Päätason alapuolelta löytyvät neuvottelumenettelyihin tehdyt neuvottelukierrokset tilan mukaisista kansioista


Valitun neuvottelumenttelyn osalta voit tehdä neuvottelumenettelyn tilasta riippuen seuraavia toimintoja:


 • Listata saapuneet osallistumishakemukset, tutustua niihin ja liitedokumentteihin ja vahvistaa niiden kelvollisuuden avauspöytäkirjan muodostamisen jälkeen ("Saapuneet osallistumishakemukset")
 • Tarkastella seuraavien kierrosten ilmoituksia (Seuraavan kierroksen ilmoitus)
 • Luoda tai tuoda hankintapäätösdokumentin toimittajien valinnan jälkeen ("Hankintapäätös")
 • Lähettää hankintapäätöksen tiedoksiannon (hankintapäätöksen luonnin/tuonnin sekä päätöksen tallennuksen jälkeen avautuu tiedoksianto-ikkuna automaattisesti)
 • Luoda tai tuoda hankintasopimuksen toimittajakohtaisesti hankintapäätöksen tiedoksiannon lähetyksen jälkeen ("Hankintasopimus")
 • Sulkea kilpailutuksen ja siirtää sen Arkistokansioon hankintapäätöksen tiedoksiannon lähetyksen jälkeen ("Arkisto-kansioon")
 • Tarkastella ja tallentaa ko. kilpailutuksen kaikkia tallentuneita dokumentteja ("Dokumentit")
 • Käydä sisäistä keskustelua kilpailutuksesta (”Sisäinen keskustelu”)
 • Tarkastella tarjouspyynnön PDF-dokumenttia ("Avaa ilmoitus PDF-muodossa")
 • Tehdä uuden kilpailutuksen tarjouspyynnön pohjalta ("Tee uusi ilmoitus tämän pohjalta")


Puitejärjestelyt-kansio


Kansioon listautuvat kaikki puitejärjestelyt.


Valitun puitejärjestelyn osalta voit:

 • Nähdä puitejärjestelyn perustiedot ("Puitejärjestelyn tiedot")
 • Nähdä valitut toimittajat, mitä kohteita valittu toimittamaan sekä heidän tarjoukset ja sopimukset ("Puitejärjestelyyn valitut toimittajat")
 • Nähdä mukana olevat yhteisöt ja lisätä niitä ("Mukana olevat yhteisöt") 
 • Nähdä tähän tehdyt minikilpailutukset tilan mukaisesti kansioituna ("Puitejärjestelyn minikilpailutukset")
 • Nähdä tähän tehdyt hankinnan toimeenpanot ("Tehdyt hankinnan toimeenpanot")
 • Tehdä uuden minikilpailutuksen ("Tee uusi minikilpailutus")
 • Tehdä uuden hankinnan toimeenpanon ("Tee uusi hankinnan toimeenpano puitesopimuksen pohjalta" tai "Tee uusi hankinnan toimeenpano minikilpailutuksen pohjalta")
 • Tarkastella ja tallentaa ko. puitejärjestelyn kaikkia tallentuneita dokumentteja ("Dokumentit")
 • Luoda tai muokata ko. puitejärjestelyyn liittyviä hankintasopimuksia ("Hankintasopimus")
 • Käydä sisäistä keskustelua kilpailutuksesta (”Sisäinen keskustelu”)
 • Lähettää muita viestejä tarjouspyyntöön tutustuneille ("Lähetä viesti")
 • Tarkastella tarjouspyynnön PDF-dokumenttia ("Avaa ilmoitus PDF-muodossa")
 • Tehdä uuden kilpailutuksen tarjouspyynnön pohjalta ("Tee uusi ilmoitus tämän pohjalta")
 • Tehdä EU-hankintailmoituksen EU-ennakkoilmoituksen pohjalta (”Tee hankintailmoitus tämän ennakkoilmoituksen pohjalta”)


Päätason alapuolelta löytyy kaikkiin puitejärjestelyihin tehdyt minikilpailutukset tilan mukaisista kansioista


Keskeytetyt-kansio


Kansioon listautuvat kaikki keskeytetyt kilpailutukset.


Valitun kilpailutuksen osalta voit:

 • Tarkastella tarjouspyynnön PDF-dokumenttia ("Avaa ilmoitus PDF-muodossa")
 • Tehdä uuden kilpailutuksen tarjouspyynnön pohjalta ("Tee uusi ilmoitus tämän pohjalta")
 • Tarkastella ilmoituksen jälki-ilmoitusta (”Tämän hankintailmoituksen jälki-ilmoitus”)
 • Tarkastella ja tallentaa ko. kilpailutuksen kaikkia tallentuneita dokumentteja ("Dokumentit")
 • Käydä sisäistä keskustelua kilpailutuksesta (”Sisäinen keskustelu”)


Omat ja jaetut mallipohjat-kansiot


Kansioihin listautuvat kaikki omat ja jaetut mallipohjat.

 • Ohjeet mallipohjan tekemiseen  
 • Ohjeet mallipohjan jakamiseen  


Omien mallipohjien osalta voit:

 • Tarkastella tarjouspyynnön PDF-dokumenttia ("Avaa ilmoitus PDF-muodossa")
 • Tehdä uuden kilpailutuksen tarjouspyynnön pohjalta ("Tee uusi ilmoitus tämän pohjalta")
 • Käydä keskustelua mallipohjasta (”Sisäinen keskustelu”)
 • Muokata mallipohjan kuvausta, nimeä ja näkyvyyttä ("Muokkaa mallipohjan nimeä, kuvausta, näkyvyyttä, ja tiedostoja")
 • Muokata mallipohjan kaikkia tietoja (”Muokkaa mallipohjan kaikkia tietoja”)


Jaettujen mallipohjien osalta voit:

 • Tarkastella tarjouspyynnön PDF-dokumenttia ("Avaa ilmoitus PDF-muodossa")
 • Tehdä uuden kilpailutuksen tarjouspyynnön pohjalta ("Tee uusi ilmoitus tämän pohjalta")
 • Tarkastella ja tallentaa ko. kilpailutuksen kaikkia tallentuneita dokumentteja ("Dokumentit")
 • Käydä keskustelua mallipohjasta (”Sisäinen keskustelu”)


Arkisto-kansio


Kansioon listautuvat kaikki suljetut kilpailutukset vuosikohtaisissa alakansioissa.


Valitun kilpailutuksen osalta voit:

 • Tarkastella tarjouspyynnön PDF-dokumenttia ("Avaa ilmoitus PDF-muodossa")
 • Tehdä uuden kilpailutuksen tarjouspyynnön pohjalta ("Tee uusi ilmoitus tämän pohjalta")
 • Tehdä EU-hankintailmoituksen EU-ennakkoilmoituksen pohjalta (”Tee hankintailmoitus tämän ennakkoilmoituksen pohjalta”)
 • Tehdä EU-jälki-ilmoituksen EU-hankintailmoituksen pohjalta (”Tee jälki-ilmoitus tämän hankintailmoituksen pohjalta”)
 • Tarkastella ja tallentaa ko. kilpailutuksen kaikkia tallentuneita dokumentteja ("Dokumentit")
 • Käydä sisäistä keskustelua kilpailutuksesta (”Sisäinen keskustelu”)

Ilmoitusten hakeminen


Kansionäkymän ylänavigaatiossa klikkaa ”Haku”

 • Hakulomake avautuu
 • Syötä hakusana ja klikkaa lomakkeen alta ”Suorita haku” 

 Tarpeen mukaan voit tarkentaa hakua:

 • Kohdistamalla hakusanan hankinnan kuvaukseen
 • Määrittämällä missä tilassa olevia kilpailutuksia haetaan
 • Minkä hankintalajin hankintoja haetaan
 • Minkä tyyppisiä hankintoja haetaan
 • Millä välillä ennakoitu arvo on
 • Hakutulos avautuu lomakkeen oikealle puolelle


Klikkaa hakutuloksesta tarjouspyyntöä/ilmoitusta, jonka haluat avata.Ilmoitusten tunnisteet (H, N, P, R, EU, ?, !, korjattavana)


Osat toiminnosta ja menettelyistä saavat oman tunnisteen ilmoituslistauksessa. Nämä tunnisteet tulevat niiden valintojen mukaisesti, mitä lomakkeelle tai eri prosessin vaiheessa on valittuna

 

Ilmoituksen tyyppi:

 • EU-ilmoitus


Ilmoituksella valittu menettelyt:

 • Neuvottelumenettely
 • Rajoitettu menettely


Käytetään sähköistä huutokauppaa:

 • Huutokauppa


Menettelyllä perustetaan puitejärjestely:

 • Puitejärjestely


Vastaamaton lisätietokysymys:

 • Tarjouspyyntöön kohdistuu vastaamaton lisätietokysymys


Sisäinen keskustelu

 • Ilmoitukseen kohdistuu sisäinen keskustelu


Ilmoitus on korjattavana

 • Ilmoitus on siirretty voimassa olevista ilmoituksista korjattavaksi ”Muokkaa” -toiminnolla