Uusi tukipyyntö

Lomakkeiden laadinta

Uusi ilmoitus 6

Näe kaikki 6 artikkelia

Kansallinen hankintailmoitus 6

Näe kaikki 6 artikkelia

Huomioitavaa EU-hankintailmoituksia julkaistaessa 1

EU-ennakkoilmoitus 15

Näe kaikki 15 artikkelia

EU-hankintailmoitus 8

Näe kaikki 8 artikkelia

EU-jälki-ilmoitus 9

Näe kaikki 9 artikkelia

Muut ilmoitukset 5

Poissulkeminen ja soveltuvuus (ESPD) 1

Soveltuvuusvaatimukset 8

Näe kaikki 8 artikkelia

Hankinnan kohteen kriteerit 11

Näe kaikki 11 artikkelia

Muut tiedot 7

Näe kaikki 7 artikkelia